nieuws

AM-congres over internet slaat aan Het congres ‘Internet: strategie,

Archief

dienstverlening en marketing’ dat AssurantieMagazine (AM) in samenwerking met adviesbureau Oostdam & Van den Eijkel op 16 mei houdt, trekt veel belangstelling

Anderhalve week na het openstellen van de inschrijvingsmodule via www.amweb.nl hadden al meer dan zeshonderd deelnemers zich aangemeld. Voorafgaande aan het congres publiceert de AM-redactie een reeks artikelen over het gebruik van internet als transactiekanaal voor financiële diensten. Daarin komen onder andere assurantietussenpersonen aan het woord die al dan niet succesvol de omslag naar internet als verkoopkanaal voor de particuliere schademarkt hebben gemaakt. In de vijfde aflevering van deze serie staat Verzekeruzelf.nl uit Zaltbommel centraal. Op vrijdag 5 mei zal AM tevens een themanummer uitbrengen over de impact van internet op de markt voor financiële diensten.

Reageer op dit artikel