nieuws

Altis verder als PGGM Verzekeringen

Archief

De naam Altis is niet meer. Pensioenfonds PGGM noemt zijn verzekeringsdochter voortaan PGGM Leven en PGGM Schade. De vorig jaar overgenomen maatschappij Olma blijft onder eigen naam werkzaam.

Altis Verzekeringen, met een leven- en een schadetak, is vier jaar onder die naam actief geweest. PGGM wil de band met het dochterbedrijf benadrukken door het om te dopen in PGGM Verzekeringen. De Onderlinge Levensverzekeringsmaatschappij voor Artsen (Olma) behoudt zijn eigen naam.
PGGM Verzekeringen (Altis én Olma) boekte in 1997 een premie-inkomen van f 265 (126) mln. Het aantal levenpolissen steeg met ruim vijfduizend naar bijna 34.000. Daarmee is een premie-inkomen van f 142 (44) mln gemoeid, waarvan f 98 mln afkomstig van Olma. Het aantal Altis-schadepolissen stabiliseerde op ruim 2.200. De schadepremies stegen wel flink naar f 123 (82) mln.
Het technische resultaat van PGGM Verzekeringen (inclusief Olma) verbeterde naar f -6 (-11) mln. Het nettoresultaat kwam uit op f -2 (-10) mln.
Bij PGGM werken 767 medewerkers, waarvan zo’n honderd voor het verzekeringsbedrijf. PGGM had eind vorig jaar 722.000 (673.000) premiebetalende pensioendeelnemers, werkend voor 13.200 (9.400) instellingen in de zorg- en welzijnssector. Het belegd vermogen – waarop een rendement van 18,4% werd behaald – bedroeg f 79 (66) mld.

Reageer op dit artikel