nieuws

Alternatief voor herverzekering van natuurcatastrofes op komst

Archief

Sinds ongeveer twee jaar is er een Amerikaans alternatief voor de herverzekering van catastrofes. Op de Chicago Board of Trade zijn in december 1992 futures-contracten geïntroduceerd, speciaal gericht op de verzekering van natuurrampen.

Dit meldde directeur mr G.R. Fernhout van Aegon op het minisymposium ‘Toezicht op herverzekering’ van de Verzekeringskamer.
De belangstelling voor deze mogelijkheid is volgens hem in de VS vooralsnog beperkt en er kleven ook wel enkele bezwaren aan de opzet. “Het idee is echter gelanceerd en zal meer navolging kunnen krijgen in de toekomst als traditionele herverzekeringsoplossingen moeilijker realiseerbaar worden. In theorie kunnen dergelijke derivaten ook worden tegepast in Nederland”.
Verzekeringspool
Professionele herverzekeraars met grote marktaandelen in Nederland toonden hooguit gematigde belangstelling voor deelname aan een Nederlandse verzekeringspool voor de dekking van natuurcatastrofes, zei Fernhout. Meer zakelijke interesse hiervoor bestond er bij de gespecialiseerde catastrofeverzekeraars in Bermuda, “maar hier past nog enige terughoudendheid ten aanzien van de continuïteit”.
Grotere bekendheid dan bovengenoemd alternatief genieten volgens Fernhout thans reeds de verschillende vormen van financiële herverzekering die evenals de traditionele herverzekering als voornaamste functie hebben: het bieden van evenwicht in de bedrijfsresultaten.
Met dit produkt kan het bedrijfsresultaat beïnvloed worden.
“Een bijzonderheid bij financiële herverzekering is, dat de beleggingsopbrengst van de herverzekeringspremie ten goede komt aan de cedent”. Een tweede karakteristiek is dat de aansprakelijkheid van de herverzekeraars is gemaximeerd gedurende de looptijd – doorgaans enkele jaren – van het contract. Een derde belangrijke kenmerk van deze verzekeringsvorm is, dat de premie die uiteindelijk voor de dekking wordt betaald, kan variëren met de uiteindelijke omvang van de schade. Vandaar dat toezichthouders kritisch nagaan of er wel sprake is van risico-overdracht, of dat uitsluitend een fiscale faciliteit wordt gecreëerd, aldus Fernhout.
Hij poneerde de volgende stelling: De traditionele vormen van herverzekering waaronder catastrofedekkingen zullen in toenemende mate plaats maken voor alternatieve dekkingsvormen van herverzekering zoals financiële herverzekering.
Na vertrek NRG
Na het vertrek van de NRG van de Nederlandse herverzekeringsmarkt hebben zich volgens hem de herverzekeraars SCOR, Secura, CNA en Império op de Nederlandse markt gevestigd in een openlijke poging om een aandeel van die markt te verwerven.
“Er is dus nog altijd belangstelling voor uitbreiding van marktaandeel in herverzekering. Amerikaanse herverzekeraars heben zich tot nu toe vrij afzijdig gehouden en voornamelijk gewerkt vanuit bijkantoren in Londen en Zwitserland. Onlangs hebben zij majeure stappen gezet, gericht op het vergroten van hun Europese marktaandeel. De General Re is doende de Kölnische Rück over te nemen en de Employers Re doet hetzelfde met de Frankona en de Aachener Rück”.

Reageer op dit artikel