nieuws

Alpha Spaar Partners ook in zee met Tiel Utrecht; Aegon stopt acceptatie

Archief

Alpha Spaar Partners, de netwerkmarketingorganisatie in Roermond, mag voorlopig geen spaarkasprodukten van Aegon verkopen. Voor het eind van deze maand wordt er met Tiel Utrecht een samenwerkingscontract getekend.

Een netwerkorganisatie als Alpha Spaar Partners vindt haar bestaansrecht in de verkoop van een kwalitatief goed produkt van een als betrouwbaar bekend staande maatschappij. Het netwerk met in totaal 300 adviseurs bracht aanvankelijk het spaarkasprodukt SpaarBeurs aan de man, maar moest daarmee vorige week stoppen, op last van Aegon. “We hebben grote twijfels over de gehanteerde verkoopmethode van Alpha Spaar Partners”, aldus een woordvoerder van deze verzekeraar.
Aegon zou in elk geval geen nieuwe aanvragen meer in behandeling nemen voor SpaarBeurs-contracten van Alpha Spaar Partners. Niet uitgesloten is, dat wel aanvragen van Alpha Assurantiën, een ander onderdeel van de Alpha Advies Groep, worden geaccepteerd. Het agentschap van Aegon staat op naam van dit kantoor en is niet ingetrokken, aldus de Aegon-woordvoerder.
De maatschappij bevestigt tevens, dat er gesprekken met Alpha Spaar Partners lopen, waarin wordt gezocht naar een oplossing voor de problematiek. “Alle communicatielijnen zijn nog open” aldus Aegon.
In de slag met Tiel Utrecht
Inmiddels is Alpha Spaar Partners ook in de slag met verzekeraar Tiel Utrecht, onderdeel van ING, voor het verkrijgen van een agentschap. De landelijk werkende organisatie wil primair het spaarkasprodukt Actief-Sparen van Tiel Utrecht afzetten, maar zal op termijn ook gaan bemiddelen in verzekeringen, aldus hoofd externe betrekkingen R. Holstvoogd van Tiel Utrecht.
Hoewel hij toegeeft dat er geen bezwaren bestaan tegen het verlenen van een agentschap aan Alpha Spaar Partners, zou er nog druk worden onderhandeld over de voorwaarden waarop de samenwerking gestalte moet worden gegeven. “De buitendienst van Alpha Spaar Partners is vorige week op ons hoofdkantoor in Utrecht geweest om zich te presenteren. De vijftig full time-medewerkers die daar aanwezig zijn geweest, hebben een goede indruk op ons gemaakt.”
Volgens Holstvoogd gaat Tiel Utrecht echter niet over één nacht ijs, en zou er tevens een diepgaande studie zijn gemaakt van de verkoopmethoden van Alpha Spaar Partners. Ook zou er een antecedenten-onderzoek zijn verricht naar directeur en eigenaar A.R. Vijzelaar. “De uitkomsten van dat onderzoek vormen geen beletsel om tot de aanstelling over te gaan”, aldus Holstvoogd.
Geen gelegenheidsbemiddeling
Wel bevestigt hij, dat de netwerkmarketingorganisatie haar werkwijze drastisch moet veranderen en zich zal moeten gaan bedienen van een loondienstorganisatie. Voor gelegenheidsbemiddeling is geen plaats bij de maatschappij, benadrukt Holstvoogd. “Een tante Truus die op maandagochtend de was in de wasmachine gooit en dan een uurtje gaat bemiddelen in verzekeringen, past niet in onze opvattingen over kwaliteit.”
Holstvoogd laat tevens weten, dat Tiel Utrecht niet in strijd met de Wet Assurantiebemiddelingsbedrijf zal willen handelen. “Loondienstverhoudingen op basis van 0-uren kunnen dus absoluut niet. Tiel Utrecht is alleen bereid ondersteuning te geven op het gebied van onder meer opleiding en training als Alpha Spaar Partners daadwerkelijk voor omzetting naar een loondienstorganisatie heeft gekozen.”
Holstvoogd: “Een tante Truus die na de was een uurtje gaat bemiddelen in verzekeringen, past niet in onze opvattingen over kwaliteit.”

Reageer op dit artikel