nieuws

Almere verstrekt renteloze hypotheek aan ‘starters’

Archief

De gemeente Almere gaat ‘starters’ op de huizenmarkt een renteloze lening verstrekken voor dat deel boven het bedrag dat op basis van het inkomen mogelijk is.

De financieringsvorm voor goedkope(re) koopwoningen heeft de naam ‘Opstapwoning’ meegekregen en geldt in principe voor huurders van coöperatiewoningen in Almere. Het maximum hypotheekbedrag dat rentevrij kan worden geleend, bedraagt f 50.000 per huishouden.
Tot voor kort konden inwoners van Almere een woonhuis kopen bij een bruto jaarinkomen vanaf f 41.000; het experiment verlaagt deze drempel naar f 37.000 per jaar.
Concept
Het concept is ontwikkeld door de gemeente Almere die de bereikbaarheid van koophuizen voor lagere inkomens wil vergroten, in samenwerking met onder meer drie plaatselijke woningbouwcoöperaties en de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) van het rijk.
De belangrijkste pijler van het concept gaat uit van verkoop van de nieuwbouwwoningen tegen een (hogere) marktwaarde in plaats van de (lagere) kostprijs. Dit heeft als bijkomend voordeel dat snelle doorverkoop geen financieel voordeel meer oplevert voor de eerste eigenaar, aldus de gemeente.
De ‘commerciële winst’ én de gemeentelijke subsidies worden in een fonds gestopt waaruit bijdragen worden verstrekt aan kopers met lage(re) inkomens. Deze ‘zachte’ lening hoeft pas te worden afgelost bij doorverkoop van de woning of aan het eind van de 30-jarige looptijd.

Reageer op dit artikel