nieuws

Allochtonen kiezen voor intermediair

Archief

Allochtonen van Turkse of Marokkaanse afkomst sluiten hun verzekeringen hoofdzakelijk via het intermediair. Verreweg het grootste deel verzekert de particuliere risico’s bij voorkeur bij Nationale-Nederlanden.

Dit blijkt uit een onderzoek van het Crossnational Institute for Business and Information Technology (Cibit) in Krimpen a/d IJssel. Dit adviesbureau heeft een kwalitatief onderzoek gedaan naar de relatie van financiële instellingen met Turkse en Marokkaanse klanten. De resultaten worden gepresenteerd op het symposium ‘Markt in Zicht’ dat op woensdag 20 mei (12.00-17.30 uur, kosten f 475 ex btw) wordt gehouden in het Business Centre De Blokhoeve in Nieuwegein.
Daar komen onder meer directievoorzitter Hugo Smid en mevrouw Ebru Umar van ING-dochter RVS aan het woord. Bij RVS loopt het Project Allochtonen en Ethno-marketing (Palet): het onderscheiden van allochtone doelgroepen en aantrekken van allochtone adviseurs voor deze groepen.
Groeimarkt
Volgens het Cibit groeit het aantal allochtonen in ons land de komende jaren van bijna 1 naar 1,7 miljoen. Onder meer verzekeraars oriënteren zich op hun commerciële mogelijkheden in onze multiculturele markt, waarin allochtonen van Turkse en Marokkaanse afkomst een bijzondere plaats innemen door hun grote populatie (nu 0,5 miljoen) en afwijkende consumptiegedrag bij bijvoorbeeld verzekeringen.
Van de eerste generatie Marokkanen en Turken kiest een toenemend aantal -mede door hun kinderen – voor een definitieve vestiging in ons land. Ruim de helft van de populatie heeft de Nederlandse nationaliteit of wil deze aanvragen. Dit verdergaande bewustwordingsproces blijkt ook uit de sterke groei van Turken en Marokkanen met een koopwoning, aldus het Cibit.
Naamsbekendheid
Van alle verzekeraars wordt NN, zusterorganisatie van RVS, spontaan als eerste genoemd door Turken en Marokkanen. Amev en Aegon volgen op ruime afstand, aldus Cibit. Van de tien grootste verzekeraars is de geholpen naamsbekendheid het hoogst bij NN, Amev en Stad Rotterdam. Het minst bekend is De Amersfoortse. De allochtonen laten zich vooral informeren door tv-zenders en bladen in de eigen taal.
Qua beeldvorming maakt NN ook de meest positieve indruk bij de allochtonen, op de voet gevolgd door Amev en Interpolis. “Als verzekeraars met de meest negatieve beeldvorming komen Avéro en Centraal Beheer naar voren”, aldus Cibit.
Evenals de banken zijn verzekeraars niet (direct) bekend om hun producten, maar wel door het gebruik van herkenningsaspecten, zoals kleur (‘Postbank-blauw’), slogan (‘Denk vrij…denk Aegon’), logo (RVS-mannetje en vrouwtje met hond) of sponsoring (NN en Nederlands voetbalelftal).
Auto en ziektekosten
Van alle producten wordt spontaan de autoverzekering als eerste genoemd, op ruime afstand gevolgd door inboedel- en ziektekostenpolis. Geholpen door een overzicht blijken auto- en ziektekostenpolis bij het grootste deel bekend, gevolgd door de uitvaartpolis.
Tweederde van de Turken en Marokkanen heeft ook een auto- en ziektekostenpolis lopen. De uitvaartpolis wordt alleen afgenomen van eigen organisaties, zoals het Turkse Diyanet. “De lijfrenteverzekering is überhaupt niet bekend”, constateert Cibit. Verder worden glasverzekering, rechtsbijstandverzekering, koopsompolis en andere levenpolissen weinig gebruikt.

Reageer op dit artikel