nieuws

Allianz verzekert ook elektronica

Archief

Allianz heeft zich ook toegelegd op de verkoop van elektronicaverzekeringen. De Nederlandse dochter van Duitslands en Europa’s grootste verzekeraar, verwacht hieruit de komende jaren een belangrijke bijdrage aan bruto premie-inkomen en resultaat.

Allianz, sinds 1975 op de Nederlandse markt actief, richt zich hoofdzakelijk op de verzekering van industriële (brand)risico’s die worden aangeboden op de assurantiebeurzen van Amsterdam en Rotterdam.
In navolging van het Duitse moederbedrijf is Allianz Nederland ertoe overgegaan ook elektronicapolissen aan te bieden. “Geen verzekering van bijvoorbeeld pc’s, maar van complete computercentra van bedrijven en semi-overheidsinstellingen tegen materiële en immateriële schade”, benadrukt directievoorzitter Jacques de Jong.
De polisdekking omvat onder meer schade door brand, bedrijfsschade, reconstructiekosten en schade door computerfraude. De verzekerde sommen variëren van een ton tot enkele miljoenen guldens, vertelt de Jong. “Tot dusver hebben we dertig polissen afgegeven.”
Premieniveau onvoldoende
Het gemiddelde premieniveau in de co-assurantiemarkt is volgens Allianz Nederland onvoldoende. Aan de trend om een uitgebreide dekking te verlenen tegen gelijkblijvende of lagere premie komt geen einde.
Allianz zegt daaraan niet mee te willen doen. “Zowel bij acceptatie als bij continuatie blijven wij ons terughoudend en kritisch opstellen”, schrijft de directie in haar jaarverslag. De maatschappij vindt dat de verzekerde bedrijven meer risicobeperkende maatregelen moeten nemen om de schadelast binnen aanvaardbare grenzen te kunnen houden.
Resultaten
Het premie-inkomen van Allianz Nederland groeide vorig jaar met 28% naar f 180 (139) mln, met name door een verdubbeling van het premievolume van het bijkantoor in België (naar f 53 mln), waarvan de resultaten voor het eerst in de cijfers zijn verwerkt.
Ook het premievolume voor inkomende herverzekeringen steeg naar f 36 (26) mln), omdat veel polissen worden afgegeven door buitenlandse vestigingen en weer in herverzekering worden genomen door Allianz Nederland.
Met f 140 (109) mln brutopremie is de brandtekening veruit de grootste branche van Allianz. In de branche transport boekte de maatschappij f 10 (7) mln premie en in overige varia f 30 (23) mln, waarvan f 23 (16) mln in technische verzekeringen. Allianz 1996 1995 (in f mln) omzet 201,0 159,0 brutopremie 180,1 139,3 wv. brand 163,0 125,2 transport 10,6 7,4 overige varia 6,6 6,7 technisch resultaat 14,3 -1,7 wv. brand 6,7 4,0 transport 1,0 0,8 overige varia 6,6 4,9 nettowinst 22,5 11,7 medewerkers 33 41

Reageer op dit artikel