nieuws

Allianz verkeerd in AM Jaarboek

Archief

De winstcijfers van enkele Allianz-onderdelen zijn in het AM Jaarboek 2006 niet goed weergegeven. Het rendement (de winst afgezet tegen de premieomzet) van Allianz is om die reden op pagina 4 ten onrechte als de laagste van de grote verzekeringsconcern gekwalificeerd. Het rendement van Allianz Nederland in zijn geheel was vorig jaar 10,9%, tegen 8,1% in 2004. Het AM jaarboek vermeldt abusievelijk 5,4% (3,6%).

De fouten betreffen meer in detail de nettoresultaten op pagina 5 van het jaarboek:
Allianz: _ 30 (29) mln moet zijn _ 126 (95) mln
London: _ 18 (21) mln moet zijn _ 21 919) mln
Elvia Reis: _ 24 (1) mln moet zijn _ 2 (1) mln.
Verder zijn de cijfers van de risicodragers Elvia Travel Insurance en Allianz Risk Transfers ten onrechte niet in de groepscijfers van Allianz Nederland meegenomen.

Reageer op dit artikel