nieuws

Allianz past mouw aan art. 7:962 BW

Archief

Allianz Schade heeft al een mouw gepast aan een mogelijk ongewenst effect van het nieuwe verzekeringsrecht bij een schadegeval waarbij een ‘bloedverwant in de rechte lijn van een verzekerde’ aansprakelijk is.

In de vernieuwde polisvoorwaarden van de motorrijtuigenverzekering van Allianz staat in artikel 22.2, dat er geen verhaalsrecht wordt uitgeoefend “voor zover het bepaalde in artikel 7:962 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek daaraan in de weg staat”. Hierop is gewezen in een reactie op het Open Forum van schadebehandelaar Richard van de Weerd in AssurantieMagazine 21, pag. 36.

Reageer op dit artikel