nieuws

Allianz Nederland verder als vermogensbeheerder

Archief

Allianz Nederland stopt uiterlijk medio volgend jaar met verzekeringsactiviteiten. De vennootschap draagt zijn portefeuille over aan zusterorganisatie Royal Nederland en wil verder als vermogensbeheerder.

De integratie van de verzekeringsportefeuille van Allianz Nederland in die van Royal Nederland zal uiterlijk 1 juli volgend jaar zijn afgerond. De ongeveer 35 medewerkers verhuizen mee naar hun nieuwe werkgever.
Als vermogensbeheerder wil Allianz Nederland voor de in ons land actieve groepsmaatschappijen facilitaire activiteiten ontplooien, zegt directeur Horst König. Volgens hem beheert Allianz Nederland over 1998 een o/g-portefeuille van bijna f 216 (201) mln. “De komende jaren willen we dit uitbouwen, onder meer door nieuwe activiteiten van concernmaatschappijen.”
Resultaten
De omzet van Allianz Nederland daalde vorig jaar naar f 193,5 (200,9) mln. De brutopremie liep terug tot f 161,7 (173,0) mln, waarvan f 73,5 (78,9) mln in ons land. In andere EU-lidstaten werd f 72,4 (73,0) mln premie geïncasseerd, waarvan f 56 (58) mln via het bijkantoor in België. Het restant, f 15,9 (21,2) mln, kwam uit landen buiten de Europese Unie. De premie eigen rekening van Allianz Nederland beliep f 20,5 (18,5) mln, een toename van bijna 11%. Allianz wil niet participeren in het vangnet van de bedrijfstak voor millenniumschade van bedrijven.
Brand
Evenals in 1997 was de kernactiviteit van Allianz Nederland, de brandverzekering, verantwoordelijk voor de teruggang in premie-inkomen. De brutopremie daalde naar f 142 (158) mln, waarvan 118 (136) mln in Brand, een daling van 13%. Het restant, f 24 (22) mln, kwam uit Technische verzekeringen. Het technisch resultaat Brand (inclusief Technische verzekeringen) verbeterde naar f 4,2 (0,4) mln, ondanks een grote brandschade in België.
De andere branches boekten nagenoeg dezelfde premie: Transport f 14,2 (10,1) mln en Overige varia f 5,5 (5,2) mln. De technische resultaten bedroegen f -0,4 (0,4) mln, respectievelijk f 3,0 (2,4) mln.
Allianz Nederland 1998 1997 omzet 193,5 200,9 w.v. brutopremie 161,7 173,0 w.v. brand 142,0 157,7 transport 14,2 10,1 overige varia 5,5 5,2 technisch resultaat 6,7 3,2 w.v. brand 4,2 0,4 transport -0,4 0,4 overige varia 3,0 2,4 nettowinst 23,8 20,1 medewerkers 32 34

Reageer op dit artikel