nieuws

Allianz Nederland ook risicodrager voor industriële risico’s in

Archief

België

Allianz Nederland treedt sinds begin dit jaar ook op als risicodrager voor industriële (brand)risico’s in België. De maatschappij nam de volmacht over van haar Duitse moeder Allianz Versicherungs AG in München.
De Allianz-groep heeft alle verzekeringsactiviteiten buiten Duitsland ondergebracht bij Allianz Europa, dat in Amsterdam is gevestigd. Allianz Nederland is daarvan een dochtermaatschappij.
De verzekering van Belgische industriële risico’s heeft plaats in volmacht via het assurantiebedrijf Stanilsas Haine in Antwerpen. “In deze volmachtrelatie komt geen verandering, zij het dat de economische, administratieve en beleidsmatige verantwoordelijkheid nu bij ons ligt”, zegt voorzitter van de raad van bestuur A.P.J. de Jong.
Speculaties
De Belgische portefeuille zou een bruto premie-inkomen van circa f 40 mln omvatten, die zal worden geconsolideerd in de jaarrekeningen van Allianz Nederland en Allianz Europa.
Over een mogelijke integratie in Allianz Europa van de Elvia-vestigingen (België, Frankrijk en Nederland) en andere dochterbedrijven (o.m. DKV/Rijnmond) valt (nog) niets te zeggen.
Sinds het besluit in mei dit jaar om alle buiten Zwitserland gelegen vestigingen rechtstreeks te laten aansturen door Allianz, gonst het van de speculaties, maar volgens De Jong is niets zeker. “Het is een volledig open boek. De verwachting is, dat pas in de tweede helft dit jaar meer duidelijkheid daarover komt”.

Reageer op dit artikel