nieuws

Allianz introduceert nieuwe ongevallenpolis voor senioren

Archief

Uit een onderzoek dat is uitgevoerd onder 500 Duitse senioren in opdracht van Allianz, komt de wens voor onafhankelijkheid en zelfstandigheid op latere leeftijd het meest naar voren

Tweederde van de ondervraagden wil later in het eigen huis blijven wonen en slechts 3% kan zich een leven in het bejaardenhuis voorstellen. Allianz heeft een nieuwe ongevallenverzekering voor senioren, Unfall 60 Aktiv , die een uitgebreid dienstenpakket biedt met hulp voor in de eigen woning. Hieronder valt onder meer een boodschappen-, maaltijd- en schoonmaakdienst, alsmede begeleiding naar een arts. Bovendien is invaliditeit gedekt door middel van een kapitaalsuitkering (vanaf 20% invaliditeit) en een maandelijkse uitkering (vanaf 70% invaliditeit).

Reageer op dit artikel