nieuws

Allianz breidt banksparen uit met lijfrente- en hypotheekvariant

Archief

Allianz heeft de mogelijkheden van het vorige zomer geïntroduceerde bankspaarconcept Allianz Plus uitgebreid met een lijfrentevariant. Een hypotheekvariant staat nog op stapel.

In de zomer werd het bancaire product gelanceerd met de ‘kale’ Allianz Plus Rekening, een box 3-beleggingsrekening waaraan een overlijdensrisicodekking is verbonden. Bij overlijden wordt het saldo op de beleggersrekening vanuit de overlijdensrisicoverzekering aangevuld tot het gewenste bedrag. De unit-waarde blijft, in tegenstelling tot bij de traditionele beleggingspolis, gewoon bestaan. Mogelijke koerswinsten of -verliezen zijn dus voor rekening van de erfgenamen.
De Plus Rekening kan nu voor vermogensopbouw in box 1 ook als Lijfrenterekening worden geopend, waarbij de overlijdensrisicodekking optioneel is. Dat geldt ook voor de Hypotheekrekening, die in combinatie met de Plus Hypotheek wordt gesloten. Die laat echter nog op zich wachten. “Stater doet een deel van de hypotheekadministratie voor onze arrangementspartners en is er nog niet klaar voor”, aldus formulemanager Karel Lagemaat van Allianz Nederland Asset Management.
Opslagen en garanties
Met MNF Bank zal de hypotheek eerder worden gelanceerd, omdat die niet met Stater werkt. MNF gaat voor de Plus Hypotheek standaard een renteopslag van 0,2% hanteren (provisie 2,29%). Bij WoonNexxt en Bank of Scotland betaalt de Plus-klant geen renteopslag (provisie 0,86%) en bij Estate Hypotheken (NIB Capital) komt 0,1% bovenop het rentetarief (provisie 1,48%).
Voor zowel de lijfrente- als de hypotheekvariant van de Plusrekening geldt een gegarandeerd nettorendement van 3,35% per jaar. Er is daarnaast nog een Hypotheekrentefaciliteit, die een rendement garandeert dat gelijk is aan de hypotheekrente. Die geldt overigens alleen in combinatie met de arrangementspartners van Allianz.
Tussentijdse opname van het opgebouwde tegoed is mogelijk tot maximaal _ 10.000 per jaar. Het doelvermogen bij overlijden wordt dan met hetzelfde bedrag verlaagd, zodat het verzekerde bedrag op de risicoverzekering niet stijgt. “Wij bieden bij overlijden een saldogarantie als de melding binnen veertien dagen bij ons binnenkomt. De opgebouwde waarde op het moment van overlijden is dan dus de uit te keren waarde.”
Advieskosten
Het intermediair ontvangt 0% tot 5% over de inleg, die aan de klant als aanbrengkosten worden gecommuniceerd. Daarnaast kan de tussenpersoon – naar keuze – jaarlijks nog tot 1% van het saldo aan ‘servicekosten’ ontvangen.
Allianz biedt verder de mogelijkheid tot voorfinanciering van provisie. Die optie is ten opzichte van afgelopen zomer verbeterd, onder meer omdat uit onderzoek onder tussenpersonen bleek dat de verdiensten als mager werden ervaren. In de nieuwe situatie kan tot driemaal zoveel provisie voorgefinancierd worden.
Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat 12% het fenomeen banksparen niet kende. Iets minder dan de helft van de ondervraagden geeft aan actief op de wetgeving te willen inspelen, terwijl 39% zijn werkwijze niet zal veranderen.

Reageer op dit artikel