nieuws

Allianz biedt gezondheidskorting op arbeidsongeschiktheidspolis

Archief

Het nieuwe bedrijf Allianz Inkomensverzekeringen heeft zijn productassortiment afgestemd op zelfstandig ondernemers, directeuren-grootaandeelhouders, vrije beroepsbeoefenaars en werkgevers. De verzekeraar brengt volgende week drie productlijnen op de markt: aov’s, ziekteverzuim- en WIA-verzekeringen.

Voor de zelfstandig ondernemers, dga’s en vrije beroepsbeoefenaars start Allianz met vier verschillende aov’s. De Allianz Arbeidsongeschiktheidsverzekering is de meest uitgebreide variant, met standaard een no-claimkorting die kan oplopen tot 22% in het achtste jaar en daarnaast een gezondheidskorting van 4%. Wie op die korting aanspraak wil maken, dient om de drie jaar een geneeskundig onderzoek te ondergaan. Als de waardes van onder meer de bloeddruk en het cholesterolgehalte binnen een bepaalde bandbreedte liggen, krijgt de verzekerde 4% premiekorting.
Opties
Verder is het mogelijk om de Allianz Arbeidsongeschiktheidsverzekering uit te breiden met onder andere een dekking voor Critical Illness. Deze kapitaaldekking houdt een eenmalige uitkering in (van _ 25.000, _ 50.000, _ 75.000 of _ 100.000) bij vijf benoemde ziektes, te weten: kanker, herseninfarct, hartinfarct, MS en nierfalen.
De Interval Arbeidsongeschiktheidsverzekering van Allianz is qua dekking en prijs gelijk aan de uitgebreide aov, maar hierbij kan de verzekerde ervoor kiezen om gedurende vijf of tien jaar – afhankelijk van de leeftijd bij het sluiten – een hogere uitkering bij arbeidsongeschiktheid te ontvangen. “Deze variant is uniek in de aov-markt, de dekking houdt rekening met de levensfase van de verzekerde”, aldus Allianz.
Allianz introduceert tevens twee “budgettair aantrekkelijke aov’s”: de Allianz Compact met een maximale uitkeringsduur van vijf jaar en de Allianz Ongevallen Plus die uitsluitend arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeval dekt. De Ongevallen Plus-aov is ongeveer de helft goedkoper dan de uitgebreide aov.
Verzuimverzekeringen
Allianz brengt drie conventionele verzuimverzekeringen voor bedrijven op de markt en één stop-loss variant. De Allianz Verzuimverzekering is een “complete, conventionele verzuimverzekering”. Hierin is standaard een bonus-malusregeling opgenomen waarbij de premiekorting kan oplopen tot 20%. Verder geeft Allianz de werkgever korting wanneer hij gebruik maakt van de digitale arbodienst ArboSlim.
De tweede conventionele variant is de Verzuimverzekering Plus. Het grote voordeel van deze verzekering is volgens Allianz dat boven op de werkgeverslasten een extra dekking mogelijk is van 40% van het loon gedurende dertien weken voor indirecte verzuimkosten.
Ook bij de verzuimverzekeringen heeft Allianz een budgettair aantrekkelijke versie: de Ongevallen Verzuimverzekering. Deze verzekering is tot 60% goedkoper dan de uitgebreide verzuimverzekering en dekt alleen het risico van verzuim door een ongeval. Voor bedrijven vanaf twintig medewerkers heeft Allianz de Stop-Loss Verzuimverzekering. Hiermee kan de werkgever zich verzekeren tegen de uitschieters in de kosten van verzuim.
WIA-polissen
Voor de inkomensachteruitgang bij arbeidsongeschiktheid introduceert Allianz voor werknemers de WGA-aanvulling en de WGA-aanvulling Plus. De eerste variant kent een marktconforme dekking en bij de Plus-variant wordt het oude loon de eerste vijf jaar aangevuld tot 70%, de daaropvolgende drie jaar tot 60% en daarna tot aan de eindleeftijd tot 50%.
De WIA-Excedentverzekering biedt een extra aanvulling op de overheidsuitkering of een WGA-aanvullingsverzekering. Hiermee kan het oude loon tot 70, 75 of 80% worden aangevuld.
Tot slot brengt Allianz de WIA-Compact op de markt. Deze verzekering biedt een dekking voor de kosten die gemaakt moeten worden wanneer werknemers minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn. De werkgever kan deze uitkering bijvoorbeeld gebruiken om de werkplek aan te passen.
Provisie
Voor alle inkomensverzekeringen van Allianz wordt een flexibele provisie gehanteerd. Het intermediair kan bij de aov’s kiezen voor een provisiepercentage tussen 0 en 22,5% (in stappen van 2,5%). Bij de ziekteverzuim- en WIA-polissen kan een provisie worden gekozen tussen 0 en 15%.

Reageer op dit artikel