nieuws

Allianz beperkt beleggingsrisico van beschikbare premieregeling

Archief

Allianz gaat deelnemers aan een pensioenverzekering op basis van beschikbare premie in de laatste twintig jaar voor de pensioendatum met hun beleggingen aan de hand nemen. De nieuwe pensioenwet is de animator van de lancering van het risico beperkende concept ‘Einddatumgericht Beleggen’.

Tijdens een door bijna driehonderd tussenpersonen bijgewoond pensioencongres in het Event Centre in Aalsmeer kondigde Allianz het concept aan. “Als professioneel vermogensbeheerder verkleint Allianz het beleggingsrisico van deelnemers naarmate de pensioendatum nadert”, zo vat hoofd pensioenbureau Frans van Liempt het kernachtig samen.
Een dergelijke zorgplicht legt de pensioenwet naar verwachting vanaf 1 januari 2008 op aan pensioenuitvoerders. “Wij zijn er nu al klaar voor” zegt Van Liempt. “En voeren het in nieuwe regelingen per direct in.” De veertigduizend deelnemers van de al bij Allianz lopende beschikbare premieregelingen krijgen vanaf 2008 met het concept te maken.
‘Einddatumgericht Beleggen’ is een vast onderdeel van Allianz Pensioen Design. Een individuele deelnemer kan er echter van afwijken. “Een amendement op de wet schrijft voor dat zo’n klant dan jaarlijks moet worden geadviseerd”, weet Van Liempt. “Of de uitvoerder of de adviseur dat moet doen, is ons nog niet duidelijk. Maar de vraag rijst of je een klant deze optie moet toestaan.”
Twintig jaar
Het concept komt er in essentie op neer dat Allianz de beleggingen per deelnemer in de laatste twintig jaar vóór de pensioendatum in strakke banen gaat leiden. De aandelen worden vanaf dat moment lineair afgebouwd. Vijf jaar vóór de pensioendatum zijn alle aandelen de deur uit en volgt verdere afbouw van de obligatiebeleggingen naar het garantiefonds. De laatste twee jaar worden de poliswaarde én de nieuwe premies belegd in het garantiefonds (minimaal nettorendement 3,35%).
Alle pensioenpremies worden belegd in fondsen van de Holland Beleggingsgroep (drie aandelenfondsen, één obligatie- en één garantiefonds). Allianz “herbalanceert” elk jaar de portefeuille naar aanleiding van waardeveranderingen gedurende het jaar; de maatschappij rekent daar _ 25 kosten voor. Van Liempt: “We hebben het uitgebreid laten analyseren en hebben in deze constructie een optimum bereikt. Over de afgelopen veertig jaar zou het gemiddelde rendement netto 7,33% zijn geweest.”
Beperking vrijheid
Allianz krijgt vanuit het intermediair de nodige steun voor het concept ‘Einddatumgericht Beleggen’. “Zestig procent staat er positief tegenover”, weet Van Liempt. Een kwart staat er neutraal tegenover, terwijl één op de zes tussenpersonen het concept negatief beoordeelt. “Zij vinden het een beperking van de beleggingsvrijheid van deelnemers en achten dat niet positief.”
Volgens Van Liempt hechten pensioendeelnemers minder waarde aan die vrijheid. “Nu stopt ook al 85% van de deelnemers aan een beschikbare premieregeling uit eigen beweging z’n geld in een mix-, obligatie- of garantiefonds.”
Allianz houdt komend najaar nog een aantal pensioensessies voor tussenpersonen. Verder is het team pensioenspecialisten in de buitendienst van drie uitgebreid naar zes.
Allianz-pensioencongres aan: ‘Uw zorgplicht, onze zorg’.

Reageer op dit artikel