nieuws

Allianz belooft beterschap bij beleggingsverzekeringen

Archief

“De negatieve publiciteit rond beleggingsverzekeringen zal de ontwikkeling van de levenportefeuille van Allianz Nederland, waarvan een groot deel uit unit-linkedproducten bestaat, er niet makkelijker op maken. De gevolgen zullen zich waarschijnlijk niet beperken tot beleggingsverzekeringen”, verwacht directeur Henri van Lent.

Allianz sluit zich volledig aan bij de aanbevelingen van de commissie De Ruiter en zal ook bestaande klanten voortaan beter informeren over beleggingsverzekeringen. “Zo we echt fouten hebben gemaakt in het verleden, dan zullen we die ook corrigeren”, aldus Van Lent. Om misvattingen te weerleggen, wilde hij nog wel even kwijt dat beleggingsverzekeringen uitstekende producten zijn die zich ook wereldwijd kunnen verheugen op een grote populariteit. “En die tevens qua kosten de vergelijking kunnen doorstaan met alternatieven zoals beleggingsfondsen.”
Tegen de verwachting in was ook 2006 voor Allianz een topjaar, maar voor 2007 verwacht Van Lent teruglopende winstmarges. “De voortdurende neerwaartse druk op de autotarieven zal onvermijdelijk leiden tot een verdere verkrapping van de marges, want de daling van de schadefrequentie lijkt gestopt. En ook brand is in een gelijkaardige situatie verzeild geraakt. Daar kan een grote storm of het oplopen van het aantal grote branden weer leiden tot rode cijfers. Mijn verwachting en hoop is dat een gedeelte van de lagere schaderesultaten in 2007 zal worden goedgemaakt door Leven en Vermogensbeheer.”
directievoorzitter van Allianz. In de loop van dit jaar gaat hij met vervroegd pensioen.

Reageer op dit artikel