nieuws

Allfinanz-concept drukt zijn stempel op SNS Groep

Archief

Het Allfinanz-concept drukt in toenemende mate zijn stempel op de SNS Groep. De inkomsten uit verzekeren en beleggen groeiden vorig jaar harder dan uit het sparen, blijkt uit het jaarverslag over 1995.

De provisie-inkomsten van het eigen assurantiebedrijf namen toe met 51% tot f 29,3 (19,4) mln. De baten van eigen risicodrager NOG, bestaande uit de premies plus beleggingsopbrengsten minus verzekeringstechnische lasten groeiden met bijna 19% tot f 64,6 (54,6) mln.
Het premie-inkomen van NOG uit levensverzekeringen steeg tot f 276 (227) mln en uit schadeverzekeringen tot f 106 (96) mln. De omzet groeide naar ruim f 540 (466) mln, een stijging van 16%. Het bruto resultaat nam met 27% toe tot f 17,2 mln, waarvan f 15,3 mln in ‘leven’ en f 1,9 mln in ‘schade’. De netto winst beliep f 12,4 (9,1) mln.
Automatische acceptatie
Het volmachtbedrijf Spaarass is geïntegreerd in de centrale afdeling verzekeringen van SNS in Groningen die de produktie verwerkt die via de lokale bankkantoren binnenkomt en in toenemene mate wordt ondergebracht bij risicodrager NOG.
De verkoop van verzekeringen nam fors toe, dankzij de geautomatiseerde acceptatie en verwerking van verzekeringsaanvragen. “Via de Electronische Verzekerings Acceptatie (EVA) kan op elk kantoor een verzekeringsaanvraag worden getoetst. Na akkoordbevinding krijgt de klant een voorlopig dekkingsbewijs mee. Binnen enkele dagen heeft de klant vervolgens de definitieve polis in huis.”
Hypotheekproduktie
De produktie nieuwe hypotheken bedroeg f 3,2 (3,2) mld, waarvan 15% tot 20% bestond uit de nieuwe depothypotheek. De hypotheekportefeuille groeide naar f 16,6 (14,8) mld, waarvan f 15,6 (13,9) mld aan woninghypotheken.
De hypotheekproduktie van BLG Hypotheken, onderdeel van SNS, nam met bijna 25% toe tot f 712 mln. De hypotheekportefeuille kwam per saldo uit op ruim f 4,3 mld. Het aandeel van de spaarhypotheek daarin steeg naar 66% (1994: 50%).
SNS Bank is medio vorig jaar gestart met een call center Teleshopper dat onder meer consumptief krediet afzet en contacten legt met de klant voor financieel advies (telemarketing).
De netto winst van de bank steeg naar f 112,8 (104,8) mln. Het aantal kantoren liep terug tot 315 (323) en het aantal agentschappen tot 586 (590).

Reageer op dit artikel