nieuws

Alles uit de kast

Archief

Veranderende marktomstandigheden vragen om alerte ondernemers

Gelukkig heeft de verzekeringsbedrijfstak veel ondernemers die hart hebben voor hun vak en op professionele wijze bezig zijn met het adviseren en verkopen van verzekeringsprodukten. In een rap tempo zorgen de verscherping van de concurrentie en maatschappelijke ontwikkelingen er echter voor, dat de vakspecialist zich nog meer dan vroeger moet richten op een goed draaiende interne administratie en een modern marketingapparaat. Helaas wordt het inzetten van informatietechnologie bij de ondersteuning van de core business, nog teveel gezien als een ‘automatiseringsprobleem’. Computers zijn nog steeds niet het favoriete onderwerp van het assurantie-intermediair. Kon je vroeger de computer nog buiten de deur houden door je boekhouding uit te besteden of handmatig aan het einde van het jaar de verdiensten op te tellen, tegenwoordig is automatisering meer dan alleen een technisch hulpmiddel om je administratie op orde te hebben. Drie jaar geleden schreef Assurantie Magazine: ‘de tussenpersoon die wil overleven, móet automatiseren’. In de jaren tachtig viel je buiten de boot als je niet automatiseerde. In de jaren negentig beheert elk kantoor inmiddels zijn administratie via een eigen automatiseringssysteem. Waar het nu om draait, is de optimale inzet van de computer. Welke extra mogelijkheden op het gebied van portefeuillebeheer, kostenoverzichten of vergelijkingen van rentabiliteit zijn te genereren? Thema’s als distributie, doelgroepen, specialisatie en direct mail, zijn immers bij een professioneel assurantiekantoor aan de orde van de dag. Automatiseren bestaat dus niet alleen uit het neerzetten van een computer en het installeren van de software. Je zou denken: open deur, maar de praktijk wijst anders uit. In menig bedrijf ligt een keur aan informatie opgeslagen over klanten, doelgroepen, regio’s etc., waar niets mee wordt gedaan omdat het automatiseringssysteem zogenaamd niet meewerkt. Het is echter niet altijd de techniek die het laat afweten. Vandaag de dag mag de sky dan nog niet the limit zijn op het terrein van de informatietechnologie, maar er kan ondertussen heel veel. Je moet er als ondernemer natuurlijk wel voor open staan en management-informatie niet afdoen als een technisch probleem. Een ronde langs een aantal leveranciers en tussenpersonen leert ons, dat het intermediair nog weinig of niets doet op het gebied van management-informatie. Op een enkele uitzondering na wordt de automatisering uitsluitend gebruikt voor de financiële, de klanten- en de polisadministratie. Het actief beheren van de portefeuille is nog steeds geen gemeengoed en de computer wordt nog altijd gebruikt als kaartenbak. Het argument ‘geen tijd’ wordt vaak gebezigd, maar voorbeelden van kantoren die wél efficiënt omgaan met hun systemen, bewijzen dat het kan. Zijn de assurantiepakketten misschien niet gebruiksvriendelijk genoeg zult u zich afvragen? Op dat gebied valt er inderdaad nog wel wat te verbeteren. De directe aanleiding bij de leverancier is er echter niet: het intermediair zit er blijkbaar niet echt op te wachten. Een goede ondernemer, dus ook een professioneel assurantiekantoor, weet dat alert reageren op veranderingen in de markt van levensbelang is. Informatietechnologie is hierbij onontbeerlijk. De mate waarin het intermediair automatisering optimaal weet in te zetten in de concurrentieslag, is namelijk medebepalend voor zijn overleven. Dus weg met de kaartenbak-mentaliteit, alles uit de kast en op naar actief portefeuille-beheer! Monique van Geenen

Reageer op dit artikel