nieuws

Alles over zorgverzekeringen De Gids Ziektekostenverzekering 2000 is uit. Er is ook een versie

Archief

uit op CD-Rom.

In de Gids Ziektekostenverzekering 2000, een uitgave van Zorgverzekeraars Nederland, staat alles wat het intermediair over deze materie zou kunnen willen weten. De uitgave bevat onder meer informatie over het stelsel, de financiering, de dekkingen (AWBZ, ziekenfonds, particulier) klachtenprocedures, diverse regelingen, modelpolis, klachtenprocedures en jurisprudentie. De Gids (530 pag.) is uitgevoerd in pocketformaat. Het boekwerk kost f 40 (aangesloten verzekeraars f 25). De CD-Rom kost f 45.
De Gids en de CD-Rom kunnen worden besteld door de betreffende bedragen – onder vermelding van Gids 200 en/of CD-Rom 2000 – over te maken op giro 4024 van Zorgverzekeraars Nederland in Zeist.

Reageer op dit artikel