nieuws

‘alles is verzekerd, behalve…’

Archief

Amev kent sinds deze week een woonverzekering (opstal en inboedel) met als kenmerk ‘alles is verzekerd, behalve…’ “De dekking is zo ruim dat Amev, in tegenstelling tot andere verzekeraars, met een gerust hart de naam All Risks durft te voeren”, aldus de maatschappij in een brochure voor het intermediair.

Verder wordt ook de extra uitgebreide dekking verruimd. Dit betreft onder meer het schrappen van twee ‘grote steden beperkingen’, zoals het vervallen van het maximumbedrag bij diefstal van audio- en visuele middelen.
Amev kende in haar woonhuisverzekeringen de zogeheten Ster-verzekeringen (Briljant Ster, Ster Garant en Ster plus). Die namen worden nu vervangen door Extra Uitgebreid, waarbij uit een toevoeging blijkt of er al dan niet sprake is van garantie tegen onderverzekering.
De premies voor de dekkingsvarianten All Risks en Extra Uitgebreid zijn gelijk. Het verschil is dat All Risks dekking biedt tegen alle onvoorziene gebeurtenissen, maar tevens een eigen risico kent van 100 euro (f 220).
Grote steden
Bij de grote steden gold dat geld verzekerd was tot een maximum van f 1.000; die dekking is nu opgetrokken tot f 2.000.
Bij audio- en video- en computerapparatuur was met betrekking tot het diefstalrisico sprake van een maximum van f 5.000; dit maximum is nu vervallen en geldt voortaan de standaard dekking van f 10.000.
De woonverzekering is tevens uitgebreid met een dekking voor indirecte neerslagschade, zoals geadviseerd door het Verbond van Verzekeraars. Het gaat daarbij om schade die veroorzaakt is door het overlopen van dijken, kaden en andere waterkeringen als gevolg van locale neerslag.
Opstaldekking
Bij de opstalverzekering is aan de dekking toegevoegd:

  • – schade veroorzaakt door het droogkoken van pannen op kooktoestellen; 
  • – schade veroorzaakt door inslag van hagelstenen; 
  • – (bij glas) zonnepanelen en glaspanelen, aangebracht ter verfraaiing aan de buitenkant van het pand, alsmede breuk van wandspiegels en scherven van brekende ruiten. De tijdelijke gratis glasdekking bij nieuwbouwpanden is omgezet in een permanente gratis glasdekking. 

All Risks
De All Risks-variant biedt dekking voor bijna alles wat de klant kan overkomen. “Zelfs schade die is aangebracht door huisdieren van anderen is verzekerd”, aldus Amev. Maar niet alle schade wordt vergoed. “Voorzienbare schade – denk aan logische uitsluitingen als slijtage, schade ontstaan tijdens normaal huishoudelijk gebruik en de gebruikelijke uitsluitingen van schade door molest, enzovoort – is vanzelfsprekend niet verzekerd”.
Per claim (met uitzondering van glasschade) geldt bij All Risks een eigen risico van 100 euro (f 220). Dit eigen-risicobedrag kan niet worden verhoogd noch verlaagd, maar is wel het enige eigen risico. Er is dus geen apart eigen risico voor stormschade aan een woonhuis en geen apart eigen risico voor inbraak in grote steden bij inboedel. De All Risks-variant is overigens alleen te sluiten als onderdeel van het Combinatiepakket voor Particulieren.
Premiestelling
De basispremie voor de woonhuisverzekering varieert van 0,60 tot 0,75 promille; bij de inboedeldekking geldt in de goedkoopste postcodegebieden 1,65 promille, oplopend tot 3,65 promille voor de vier grote steden.
Ter stimulering van het gebruik van de waardemeters, betalen klanten die niet voor garantie tegen onderverzekering kiezen een toeslag van f 0,10 bij de opstal- resp. f 0,25 bij de inboedelverzekering. Genomen maatregelen op het terrein van inbraakpreventie (Politiekeurmerk of Borg) worden beloond met een korting van 15%.

Reageer op dit artikel