nieuws

‘Alleenheerschappij Carglass zal verzekeraars opbreken’

Archief

Jaarlijks worden in Nederland 500.000 tot 600.000 autoruiten vervangen of gerepareerd. Gespecialiseerde bedrijven nemen een steeds groter aandeel van deze vervangingen en reparaties voor hun rekening. Carglass is in de autoglasreparatiebranche de uitgesproken marktleider. Schattingen over het marktaandeel van Carglass door de concurrentie lopen uiteen van 27% tot 55%. Carglass zegt zelf dat ze acht keer zo groot is als de eerstvolgende autoruitspecialist.

Een van de oorzaken dat Carglass tot onbetwist marktleider kon uitgroeien was haar samenwerking met verzekeraars. Van alle door verzekeraars doorgestuurde autoglasreparateurs kreeg Carglass vorig jaar naar schatting tussen 60% en 70% ter vervanging of reparatie aangeboden. Carglass biedt een korting van 35% op de prijs van de nieuwe voorruit plus f 150 korting op het eigen risico van f 300 van de cliënt.
Directeur N. Koorn van Autoglas meent dat de sterke marktpositie van Carglass het gevolg is van een goed gebruik van haar organisatorische voorsprong op het moment dat onafhankelijke garages en reparatiebedrijven het steeds vaker lieten afweten. “De garages boden te weinig service en hanteerden te hoge prijzen, waardoor de autoruitspecialist ontstond. Mede als gevolg van steeds ingewikkelder montagemethodes werd de autoglasspecialist door garages te hulp geroepen. Op enig moment maakte Carglass de stap richting verzekeraars. Zij had als voordeel dat er op dat moment geen alternatieve landelijke keten operationeel was.”
Samenwerking
Als reactie op de monopoliepositie van Carglass begon het in 1995 onder de concurrentie te gisten. In 1995 bundelden verschillende zelfstandige ondernemers hun krachten om de teruglopende klandizie het hoofd te kunnen bieden. D&K Autoglas ontstond uit een samenwerkingsverband van 16 autoglasbedrijven, ACN (Autoruiten Combinatie Nederland) kwam voort uit een bundeling van 30 zelfstandige autoruitherstellers. Uit onvrede met de inspanningen van het Amerikaanse moederbedrijf Novus, een van de toonaangevende autoglasschadeherstellers op de wereldmarkt, stapten 10 franchisenemers uit de organisatie, waarvan er 7 Autofocus vormden. Deze groep vond onderdak in de coöperatieve vereniging Algemene Autoglas Associatie (AAA), waarbij zich ook individuele ruitherstellers konden aansluiten.
Eind vorig jaar zochten ketens van autoruitreparatiebedrijven elkaar op. Autotaalglas, De GlasGarage, NSA en bovengenoemde AAA en ACN oriënteerden zich op toetreding tot de Algemene Bovag Autobedrijven (ABA). De deelnemende bedrijven hoopten onder de vlag van Bovag een betere ingang bij de verzekeraars te verkrijgen, en daarnaast de kwaliteit van de glasreparatie/vervanging te kunnen bewaken. Nu, een aantal maanden later, lijken de hooggespannen verwachtingen niet waargemaakt te kunnen worden. De geplande overkoepelende club voor autoglasreparatiespecialisten onder auspiciën van de Bovag is onzeker geworden. Het kleine NSA is vertrokken, omdat ze niet aan een aantal eisen kon voldoen, en Autotaalglas is op eigen initiatief haar weg gegaan, en blijkbaar met (relatief) succes: er zijn na het vertrek overeenkomsten gemaakt met Achmea en Goudse. Voorzitter J.Th. Kamp van AAA denkt dat dit echter ook voor Autotaalglas uitstel van executie is. De markt koerst volgens hem regelrecht aan op alleenheerschappij van Carglass. Dan zullen de verzekeraars met de brokken zitten, meent hij, want Carglass kan vragen wat ze wil.
Certificaat
Woordvoerder A. Koedijk van de Bovag erkent dat de kans op een overkoepelende vereniging van ruitspecialisten heel klein is. Het betekent echter niet dat het overleg tussen de verschillende autoglasherstelbedrijven daarmee van de baan is. “Wat betreft een lidmaatschap waren we misschien wat te optimistisch. Maar er is een aantal kwesties die wel vanuit de Bovag geregeld kunnen worden. Een opleidinginstituut bijvoorbeeld is een goede zaak. Een examen waarbij theorie en praktijk branchebreed wordt getoetst, behoort tot de mogelijkheden. Garagebedrijven en verzekeraars zouden kunnen kiezen voor een bedrijf dat in het bezit is van een certificaat dat aan een dergelijke opleiding is verbonden.”
Een opleidinginstituut zou alleen geloofwaardig overkomen als alle belangrijke autoglasherstellers zich achter het plan zouden scharen. Hoe zit dat met Carglass, de partij waartegen het initiatief om een vereniging onder Bovag-paraplu op te zetten zich in eerste instantie richtte? Koedijk: “Carglass is nauw bij het plan betrokken en wil meedoen”. Met een deelname van Carglass lijkt het offensief tegen de alleenheerschappij van deze glashersteller definitief ontkracht.
Volgens Kamp (AAA) had ABA ook als vereniging geen soelaas kunnen bieden. “Zelfs als de krachten van de concurrentie worden gebundeld, krijgt men nog geen poot aan de grond.” Schuld ligt volgens hem bij de verzekeraars, die afspraken met Carglass maken.
Bonusregeling
“Tussenpersonen worden onder druk gezet met Carglass in zee te gaan, omdat de verzekeraar zich door middel van bonusregelingen met Carglass heeft verbonden,” zegt Kamp. “Bij doorverwijzing naar andere glasspecialisten zou de bonus in gevaar kunnen komen. Ik heb van een ons goedgezinde tussenpersoon een dergelijke regeling onder ogen gehad. Onafhankelijke dealers worden door deze bonus/malusregeling kapotgeconcurreerd. Ze krijgen nauwelijks meer glasreparaties aangeboden. Iets dergelijks zie je ook bij de afhandeling van autoschade. Daar zijn een paar bedrijven die alle reparaties naar zich toe trekken, Schadegarant, Topherstel en de schadehersteller van Centraal Beheer. De kleine autoschadehersteller valt buiten de boot.”
Naar aanleiding van de berichten over afspraken tussen Carglass en verzekeraars heeft de Economische Controledienst (ECD) 2 jaar geleden onderzocht of de samenwerkingsvoorwaarden in strijd waren met de mededingingswetgeving. De ECD heeft nergens de vinger achter kunnen krijgen.
Kamp meent dat de strategie van de verzekeraars te verklaren is, omdat ze tenslotte door de deal met Carglass de hoogte van de schade-uitkeringen kunnen beperken. “Het is echter winst op korte termijn. Door de afspraken met de marktleider maken ze gezonde, natuurlijke concurrentie onmogelijk.”
Kamp heeft door deze in zijn ogen oneerlijke concurrentie zijn eigen bedrijf zien slinken van elf naar twee werknemers. “Ik ben echt wanhopig”, geeft hij toe.
Directeur P. van Spaendonck van Autotaalglas ziet de toekomst iets rooskleuriger tegemoet: “De ABA-vereniging is van de baan. Er was onvoldoende draagvlak. Maar Carglass houdt zijn monopoliepositie op de markt nooit vol. Het klimaat in de verzekeringsmarkt is van dien aard dat maatschappijen behalve met Carglass ook bereid zijn met andere glasspecialisten in zee te gaan. In de toekomst zal de alleenheerschappij van Carglass dan ook worden doorbroken. Naast deze glasvervanger/reparateur zal er plaats zijn voor twee of drie concurrerende autoglasbedrijven.” Autotaalglas heeft vorig jaar contracten afgesloten met Zwolsche Algemeene, London & Lancashire, Zilveren Kruis en Klaverblad, en dit jaar onder andere met Achmea en Goudse. Daar blijft het niet bij: “We zijn in bespreking met andere verzekeraars”. Navraag bij Achmea leerde dat voor alle dochters inderdaad een raamcontract met zowel Carglass als met Autotaalglas is afgesloten. De Achmea-maatschappijen worden echter vrijgelaten in de wijze waarop ze deze contracten invullen. Aloude gewoonten zullen bijgevolg niet meteen terzijde worden geschoven om ook Autotaalglas haar reparaties te gunnen. Avéro bijvoorbeeld heeft als een van de weinige Nederlandse verzekeraars een verbintenis met Novus, en zal waarschijnlijk minder snel een beroep doen op Carglass of Autotaalglas, ondanks de overeenkomst van het moederbedrijf met deze twee glasreparateurs/-vervangers.
Net als zijn collega Van Spaendonck vermoedt Koorn dat het tij zal keren. Hij verwacht een reactie uit de hoek van auto-importeurs. “Zij willen autoglasreparaties in eigen hand houden. De fabrikant wil zijn produkt van de wieg tot het graf begeleiden. Als reparatie nodig is, zal hij, onder andere uit veiligheidsoogpunt, originele onderdelen en montagewijzen eisen. De dealer is de aangewezen instantie voor een dergelijke reparatie. Indien de desbetreffende dealer door een te groot aanbod van te repareren auto’s of door het ongelegen tijdstip niet in staat is een autoruitreparatie te verrichten, is er een uitwijkmogelijkheid naar Autotaalglas. We hebben relaties met twaalf auto-importeurs. Verzekeraars zullen met de importeurs rekening moeten houden, willen ze een 100%-greep op de markt krijgen.”
Schatting marktaandeel autoglasherstellers Aanbieder aantal vestigingen omzet in mln marktaandeel Carglass 38 70 27% Autotaalglas 37 12 5% Glasgarage 10 5 2% Autofocus 6 2 1% overige 49 15 6% totaal specialisten 140 104 40% niet gebonden garages 10.000 156 60%
Met welke autoglasspecialisten werken verzekeraars samen A = Autotaal B = Bamco C = Carglass N = Novus Verzekeraar Autoglasspecialist Aegon C Alpina (Turien & Co.) C De Amersfoortse A B C Amev C AmLon C Anova B Avéro A C N Centraal Beheer A C Delta Lloyd C Elvia C Erasmus C Europeesche C FBTO A C Forum B C General Accident C Generali C Geové C Goudse A C Hannover C Helvetia B C Hooge Huys C Interlloyd C Interpolis C Klaverblad A B C Levob C London & Lancashire A C Nationale-Nederlanden C Neerlandia 1880 C Nieuwe Hollandse Lloyd C Nieuw Rotterdam C NOG C Noordhollandsche van 1816 C NVG C Ohra C OLM A C OVVM A C OVZ B Reaal C Rheinland C Rijnmond C Royal Nederland C RVS C Stad Rotterdam C Sterpolis C Sun Alliance B Tiel Utrecht C UAP Nederland C Ubo-Moira C Unigarant A C Winterthur C Zilveren Kruis A C ZLM Verzekeringen C Zürich C Zwolsche Algemeene A C

Reageer op dit artikel