nieuws

Alleen voor dierenartsen gaan de premies omhoog bij Movir

Archief

Bij arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir is er ten aanzien van de tarieven per 1 januari aanstaande sprake van drie situaties. Voor huisartsen, tandartsen en de meeste medisch specialisten verandert er niets, voor een aantal beroepsgroepen gaan de tarieven omlaag en voor de dierenartsen gaan de premies omhoog. Maar die stijging kunnen zij terugverdienen.

Movir (ING) heeft enkele jaren geleden de garantie afgegeven dat de overgrote meerderheid van zijn verzekerden tot 1 januari 2009 niet geconfronteerd zou kunnen worden met een premieverhoging.
Die garantie gold evenwel niet voor dierenartsen en voor advocaten die verzekerd zijn onder de mantelovereenkomst met het Advocaten Pensioenfonds (APF).
Dierenartsen
Wegens de stijgende schadelast in deze beroepsgroep heeft Movir voor dierenartsen besloten tot een tariefsverhoging per 1 januari. Voor verzekerden tot en met 44 jaar gaat de premie met 10% omhoog, voor 45-plussers bedraagt de stijging 15%. Maar de dierenartsen kunnen hun over 2008 te betalen aov-premieverhoging terugverdienen. Zij dienen daartoe deel te nemen aan een door Movir en de beroepsorganisatie KNMVD te ontwikkelen preventieprogramma.
Tariefverlagingen
Voor tal van groepen verzekerden gaan per 1 januari de aov-premies van Movir omlaag. In de zakelijke en technische dienstverlening betreft het alle beroepen uitgezonderd advocaten APF & Balieplus.
In de medische wereld gaan de tarieven omlaag voor apothekers, kaak- en mondchirurgen, (medisch) biologen, bio-medici, diëtisten, gezondheidszorgpsychologen, logopedisten, medische informatiedeskundigen, orthopedagogen, orthoptisten, psychologen, psychotherapeuten en radiodiagnostisch en radiotherapeutisch laboranten.
Over de omvang van de premiedalingen stelt Movir desgevraagd, dat deze zeer sterk variëren. “Dat loopt van nul tot aan 60%”, aldus een woordvoerder.

Reageer op dit artikel