nieuws

Alle verzekeringen van Postbank Hypotheek naar Postbank Leven

Archief

Postbank Levensverzekering beleeft dit jaar 1995 een explosieve groei van de bedrijfsomvang, meldt het jaarverslag over 1994.

Reden hiervan is dat de levenmaatschappij met ingang van 1 januari 1995 verzekeraar is van alle verzekeringen die verbonden zijn aan een Postbank Hypotheek.
Voorts wordt gewerkt aan een verdere uitbreiding van het produktassortiment, aldus het jaarverslag.
Postbank Levensverzekering heeft in 1994 een premie-inkomen behaald van f 82 (vorig jaar 55) mln. De nettowinst beliep f 4,5 (2) mln.
Het verzekerd bedrag steeg tot f 2.536 (892) mln.
Het gemiddelde aantal medewerkers in volledige dienst van het levenbedrijf beliep 36 (26) personen.
De vereiste solvabiliteitsmarge beloopt f 21,2 mln en de aanwezige marge bedraagt f 288,2 mln.
Postbank Schade
Het schadeverzekeringsbedrijf van de Postbank heeft in 1994 haar bruto premie-inkomen zien stijgen tot f 27,9 mln tegenover f 19,4 mln over 1993.
Het negatieve resultaat na belasting liep terug: -f 4 (-5,7) mln.
De kosten stegen met ruim 20% tot f 13,5 (11,2) mln.
In de loop van 1995 zal verder worden gewerkt aan de uitbouw van het produktassortiment, aldus het jaarverslag over 1994. De verwachting is evenwel dat het boekjaar 1995 afgesloten wordt met een negatief resultaat.
Het gemiddelde aantal medewerkers in volle dienst bedroeg in 1994 36 personen tegenover 26 in 1993.
De vereiste solvabiliteitsmarge was eind 1994 f 4,5 mln en de aanwezige marge beliep f 6,6 mln. In het voorjaar van 1995 zijn maatregelen getroffen om de solvabiliteit te versterken, aldus het jaarverslag. Postbank Levensverzekering 1994 1993 (in f mln) omzet 118,8 82,8 premie-inkomen 81,6 54,7 wv periodieke premies 26,6 13,0 wv indiv. verzekeringen 26,4 13,0 beleggingsverz. 0,2 0,0 premies ineens 55,0 41,7 wv indiv. verzekeringen 55,0 41,7 beleggingsverz. 0,0 0,0 kosten 12,9 9,9 bedrijfsresultaat -0,7 -4,2 resultaat na belasting 4,5 2,0 Postbank Schadeverzekering 1994 1993 (in f mln) bruto premie 27,9 19,4 premie eigen rekening 24,4 13,6 wv ongevallen en ziekte 18,7 11,0 motorrijtuigen 3,8 1,5 brand 1,5 0,9 overige branches 0,3 0,1 schade eigen rekening 8,8 4,0 toegerekende kosten 13,5 11,2 brancheresultaat -6,1 -9,0 wv ongevallen en ziekte -4,5 -7,6 motorrijtuigen -0,4 -0,7 brand -1,2 -0,7 overige branches 0,0 0,0 bedrijfsresultaat -6,2 -8,8 nettowinst na belasting -4,0 -5,7

Reageer op dit artikel