nieuws

Alle Italianen verplicht verzekerd tegen schade natuurrampen

Archief

De Italiaanse Senaat heeft een wetsvoorstel goedgekeurd op grond waarvan alle Italianen per 2004 verplicht particulier verzekerd zijn tegen schades als gevolg van aardbevingen, overstromingen en andere natuurrampen

Hiervoor wordt jaarlijks een bedrag gereserveerd van € 3,5 mld, dat gefinancierd wordt uit een premieopslag op alle particuliere brand- en opstalverzekeringen. Tot dusver konden Italianen zich vrijwillig verzekeren tegen het risico van natuurrampen, maar van die mogelijkheid werd niet of nauwelijks gebruik gemaakt. Gedupeerden van natuurrampen met een minimuminkomen of minder werden tot nu toe geheel of gedeeltelijk schadeloos gesteld door de overheid.

Reageer op dit artikel