nieuws

‘All finance’ cao bank- en verzekeringswezen afgeblazen

Archief

Het idee van één grote ‘all finance’ cao voor zowel het bank- als verzekeringsbedrijf is van de baan. Vakorganisaties en werkgevers in het bankbedrijf (WGVB, Werkgeversvereniging voor het Bankbedrijf) hebben dit afgelopen maandag bekend gemaakt.

,,Het idee van een ‘all finance’ cao is een initiatief vanuit de bankwereld. De onderhandelingen ten aanzien van de bank-cao verlopen al jaren zeer stroef”, aldus Erna van de Rijdt, bestuurder banken en verzekeringen van De Unie. ,,Vooral ING had grote problemen.” De grootbanken ABN Amro, ING en Rabobank hebben na de laatste cao-onderhandelingen een stuurgroep geformeerd om de mogelijkheden van een cao voor het bank- en verzekeringsbedrijf te bestuderen.
Vanuit het Verbond van Verzekeraars is vervolgens aangegeven dat ook de werkgevers aan verzekeraarszijde in de stuurgroep zitting wilden nemen. Een van de deelnemers was Aegon.
,,De drie banken hadden al grote problemen om tot afspraken met elkaar te komen, met de verzekeraars erbij werden de problemen alleen maar groter”, aldus Van de Rijdt.
Statutenwijziging
De drie banken zijn uit de stuurgroep gestapt en hebben om een statutenwijziging gevraagd bij de WGVB om een eigen concern-cao te mogen vormen. Hiermee is de ‘all finance’ cao geschiedenis geworden.
ING
ING heeft het voortouw genomen om te komen tot een concern-cao en heeft afgelopen maandagmiddag al met de vakorganisaties om de tafel gezeten voor een eerste oriënterende bespreking. De gevolgen van deze stap van de banken is dat Nationale Nederlanden en Interpolis uit de cao voor het verzekeringsbedrijf zullen stappen. Ook Fortis en SNS/Reaal zullen waarschijnlijk deze stap volgens.
De Dienstenbond CNV, bij monde van bestuurder Harry Gerding, zien aan verzekeringskant problemen opdoemen. ,,Er blijven nu een aantal grote verzekeraars over, zoals een Aegon, en verder een groot aantal kleinere verzekeraars die ongetwijfeld niet aan de leiband van Aegon willen lopen.” Overigens zijn de vakorganisaties eensgezind blij met de stap van de banken: ,,nu is veel meer maatwerk mogelijk.”

Reageer op dit artikel