nieuws

Alhermij verbetert records

Archief

Alhermij heeft vorig jaar twee records verbroken. De groei in het premie-inkomen beliep bijna f 100 mln, terwijl het resultaat voor belastingen de grens van f 100 mln overschreed.

Het totale premie-inkomen van Alhermij kwam vorig jaar uit op f 626,2 (534,8) mln. Van dit premie-inkomen is 6,4% afkomstig uit het buitenland.
De grootste maatschappij van de Alhermij-groep is de Algemene Levensherverzekering Maatschappij, goed voor f 517 (459) mln (leven)premies. De overige premies worden voornamelijk behaald door de in arbeidsongeschiktheid gespecialiseerde Reassurantie Maatschappij. “De Nederlandse Herverzekering Maatschappij is vrijwel leeg”, aldus Alhermij-directielid Joost van de Ven.
Het brutopremie-inkomen voor levensverzekeringen is nog altijd het grootst: f 452,3 (394,0) mln. Voor arbeidsongeschiktheidsrisico’s kwam vorig jaar f 155,0 (122,4) mln binnen, voor non-proportionele risico’s f 18,9 (18,4) mln.
Dankzij verbeterde resultaten in de arbeidsongeschiktheids- en non-proportionele portefeuille én de hoge beleggingsopbrengsten kwam het resultaat vóór belastingen uit op f 105 (92) mln. Daarnaast bleven de kosten ruimschoots binnen de gestelde norm van 5% van het brutopremie-inkomen. De nettowinst bedroeg f 67,8 (59,8) mln.
Het eigen vermogen steeg in het recordjaar naar f 296 (218) mln. Het (her)verzekerd kapitaal van het levenbedrijf is f 81,8 (58,2) mln. Bij Alhermij, een dochter van Swiss Re, werken momenteel honderd mensen.

Reageer op dit artikel