nieuws

Alhermij onderdeel van Swiss Re

Archief

De Swiss Re heeft eind juni de Alhermij Groep in Amstelveen overgenomen.

De Alhermij Groep is het Nederlandse levenbedrijf van de NRG in liquidatie, dat in juni 1994 verzelfstandigd werd. De groep herverzekert overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en sluit in deze branches ook directe verzekeringen, waaronder – voor banken – hypotheekgebonden levensverzekeringen.
De Alhermij werkt in Nederland en in een aantal Westeuropese landen. Het bruto premie-inkomen over 1994 bedroeg f 517 mln en de nettowinst was f 50 mln. Het bedrijf telt bijna 100 medewerkers.
Het beleid van de Alhermij wordt ongewijzigd en met kracht voortgezet en het eigen gezicht van de Alhermij blijft gewaarborgd, aldus algemeen directeur C. Waterhout. De samenwerking met de organisatie van Swiss Re zal Alhermij belangrijke voordelen opleveren.

Reageer op dit artikel