nieuws

Algemene Zeeuwse boekt premiegroei van bijna 9%

Archief

Met een premiegroei van 8,7% toont Algemene Zeeuwse zich over boekjaar 1999 “tevreden”.

De premiegroei van de schadeverzekeraar ging gepaard met een verdere winststijging, van f 1,03 mln naar f 1,16 mln. Van de winst is f 0,8 mln als dividend uitgekeerd aan moederbedrijf Tiel Utrecht, onderdeel van ING.
Het brutopremie-inkomen van schadeverzekeraar Algemene Zeeuwse steeg vorig jaar tot f 23,9 (22,0) mln, waarvan f 17,8 (16,0) mln voor eigen rekening. De grootste branche, Brand, groeide nauwelijks: “door prijsdruk en het verlies van contracten als gevolg van het aantekenen van millenniumclausules”, aldus Algemene Zeeuwse. De premie-omzet Brand bedroeg f 12,9 (12,8) mln; het technische resultaat verbeterde tot f 1,6 (0,9) mln.
Het premie-inkomen Motorrijtuigen groeide met 18% tot f 5,8 (4,9) mln. Het resultaat verslechterde evenwel tot f -1,0 (-0,3) mln. Enkele grote claims in de segmenten auto en landbouwmachines waren daarvoor verantwoordelijk. De wa-premie is door Algemene Zeeuwse verhoogd.
In de branche Ongevallen en Ziekte zorgden ziekteverzuimverzekeringen voor een premiegroei van 25% tot f 3,6 (2,9) mln. Het technische resultaat was f 0,6 (0,8) mln. Onder de noemer Overige branches werd f 1,5 (1,4) mln premie geboekt, waarvan f 1,5 mln voor aansprakelijkheid en f 0,1 mln voor rechtsbijstand. Het technische resultaat kwam uit het rood: f 0,0 (-0,2) mln.
Het zestig jaar oude Algemene Zeeuwse (33 medewerkers) sluit onder eigen label ook levensverzekeringen, maar de risico’s daarvan komen geheel voor rekening van Tiel Utrecht.

Reageer op dit artikel