nieuws

Algemene Zeeuwse boekt meer winst in brandverzekering

Archief

De Algemene Zeeuwse, dochter van Tiel Utrecht, zegt terug te zien op een goed jaar 1996. Naast een groei van bijna 9% in bruto premie-inkomen boekte de Zeeuwse verzekeraar verbeterde resultaten, vooral in haar kernactiviteit: de branche brand.

De omzet van Algemene Zeeuwse steeg tot f 19,8 (18,3) mln. Het bruto premie-inkomen groeide naar f 18,4 (16,9) mln, onder meer door de productie van nieuwe verzekeringen in ongevallen en ziekte en in motorrijtuigen.
Met bijna 63% (1995: 66%) van de bruto premie-omzet is de brandtekening veruit de grootste branche van de Algemene Zeeuwse, maar haar aandeel neemt elk jaar verder af. De premiegroei in ongevallen en ziekte (excl. ziektekosten) is volgens de directie uitsluitend te danken aan de productie van ziektewetverzekeringen.
Motorrijtuigen
In de branche motorrijtuigen werd een hogere premie-omzet geboekt, maar ook een groter verlies. “De omslag die in zijn algemeenheid binnen deze branche heeft plaatsgevonden, is aan de Algemene Zeeuwse voorbij gegaan. We zullen ons dit jaar richten op beperking van de schadelast door een kritisch acceptatiebeleid”, aldus de maatschappij.
Zij vindt de schaalgrootte van de autotekening (nog) te klein. De brutopremie uit WA-verzekeringen beliep f 1,8 mln en die uit overige cascoverzekeringen f 1,6 mln.
De branche overige varia bestaat voor het grootste deel uit aansprakelijkheidsverzekeringen die bijna f 1,2 mln van de premie voor hun rekening nemen.
Brancheresultaten
Het totale brancheresultaat werd meer dan verdubbeld: f 1,3 (0,5) mln. Het technisch resultaat beliep f 0,4 (-0,4) mln, waarvan ongevallen en ziekte f -0,2 (0,0) mln, motorrijtuigen f -0,5 (-0,4) mln, brand f 1,1 (0,1) mln, en overige varia f -0,1 (-0,1) mln. De kosten groeiden vorig jaar met 3,2% naar f 3,5 (3,4) mln.
Voor introductie van de euro, milleniumproblematiek en verbouwingskosten heeft de maatschappij ruim f 0,3 (0,2) mln gereserveerd. De nettowinst nam toe naar f 1,1 (0,6) mln. Algemene Zeeuwse 1996 1995 omzet 19,8 18,3 bruto premie 18,4 16,9 w.v. ongevallen en ziekte 1,9 1,5 motorrijtuigen 3,7 3,1 brand 11,5 11,1 overige varia 1,3 1,3 resultaat branches 1,3 0,5 w.v. ongevallen en ziekte 0,2 0,3 motorrijtuigen -0,3 -0,2 brand 1,4 0,4 overige varia 0,0 0,0 nettowinst 1,1 0,6 medewerkers 29 30
Onderlinge Zeeuwse net uit de min
De Onderlinge Zeeuwse (OZ) de ‘papieren’ risicodrager voor agrarische brandverzekeringen waarvoor de activiteiten worden ontplooid door de Algemene Zeeuwse, boekte vorig jaar een bruto premie van f 3,8 (3,6) mln en een omzet van f 3,9 (3,8) mln. De premie eigen rekening beliep f 0,6 (0,6) mln. Het nettoresultaat bedroeg f 45 (-24) mille.

Reageer op dit artikel