nieuws

Akkoord over harmonisatie arbeidsvoorwaarden Bouwfonds

Archief

Met ingang van 1 januari volgend jaar vallen alle medewerkers van Bouwfonds Hypotheken onder de CAO van ABN Amro Hypotheken Groep (AAHG). De vakorganisaties en de directie van AAHG hebben inmiddels ook principeafspraken gemaakt over de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden.

Heikele punten in de onderhandelingen waren onder meer de gemiddelde arbeidsduur per week, de salarissystematiek, de resultaatbonus, het aantal vakantiedagen, het pensioen en de personeelscondities. Hierover zijn principeafspraken gemaakt, waar de vakbondsleden zich nu over kunnen uitspreken.
In de nieuwe situatie blijft de bestaande gemiddelde arbeidsduur gehandhaafd en wordt het salarisbedrag evenmin aangepast. Door verschillen in de salarissystematiek is het salarisperspectief voor Bouwfondsmedewerkers echter minder gunstig, omdat het schaalmaximum meestal lager is dan bij AAHG. Om dit te compenseren, komen medewerkers in aanmerking voor een harmonisatietoeslag.
De pensioenen van Bouwfonds worden vanaf 1 januari 2008 ondergebracht bij het ABN Amro Pensioenfonds en met ingang van 1 januari volgend jaar kan iedereen gebruikmaken van een collectieve ziektekostenverzekering bij Zilveren Kruis/Achmea.

Reageer op dit artikel