nieuws

Akkoord over bindend advies Kifid

Archief

Klachteninstituut Kifid en de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars van het intermediair (Bavam en Schouten Insurance International) zijn het eens over de kwestie van het bindend advies

De limiet van € 150.000 waaronder het bindend advies van kracht is, blijft gehandhaafd. Daarnaast is overeengekomen dat in zaken waarin de beroepsaansprakelijkheid van tussenpersonen in het geding is en waar sprake is van een claim van € 50.000 of hoger de geschillencommissie wordt uitgebreid met twee arbiters tot vijf. Bedrijven die zich al hebben aangesloten bij het klachteninstituut worden over de uitkomst van het overleg rechtstreeks door het Kifid geïnformeerd.

Reageer op dit artikel