nieuws

Akkermans vernieuwt software

Archief

Akkermans & Partners Software heeft zijn adviessoftware voorzien van de nieuwste sterftetafel 2000-2005.

Andere aanpassingen zijn het uitbreiden van de Pensioendatabank naar ruim 20.000 artikelen. In het programma Flexpensioen kunnen na het berekenen van uitstel- en uitruilopties nu ook direct variabiliseringsmogelijkheden worden doorgerekend. In het programma FM Hiaten is het WGA-hiaat opgenomen, inclusief vijf berekeningsvarianten. Ook kan het WIA-excedent worden berekend. Tot slot is het programma FM Gouden Handdruk voorzien van een fiscale toetsing om te bepalen of er sprake is van vervroegde uittreding.
In het Pensioenbrievenprogramma zijn vier door de fiscus goedgekeurde brieven opgenomen die als modelovereenkomst kunnen worden gebruikt. Met het programma kunnen pensioenbrieven op maat geredigeerd worden.

Reageer op dit artikel