nieuws

Akkermans & Partners gaat als merknaam pensioenmarkt in

Archief

Het Tilburgse pensioenbedrijf Akkermans & Partners gaat zich actief bemoeien met de distributie van pensioenverzekeringen. Het bedrijf gaat joint ventures aan met de aangesloten pensioenadvieskantoren, die de merknaam Akkermans & Partners als handelsnaam gaan gebruiken.

De naam Akkermans & Partners wordt gekoppeld aan een plaatsnaam (bijvoorbeeld Amsterdam en Alphen aan den Rijn) of aan een streek (bijvoorbeeld Drechtsteden en Twente). In de loop van dit jaar zouden in den lande zo'n vijftien tot twintig kantoren onder de naam Akkermans & Partners actief moeten worden.
De meeste daarvan zijn nu al lid van de Akkermans & Partners Pensioenassociatie. De 31 huidige associés gebruiken in het commerciële verkeer nu alleen een associatielogo. In een klein tiental kantoren heeft de vennootschap Akkermans & Partners Pensioen Netwerken nu al een participatie. Of iedereen meegaat in de nieuwe aanpak van de Tilburgse onderneming is niet duidelijk. Directeur Theo Gommer verwacht van niet. "Mijn inschatting is dat zo'n 25 associatieleden overblijven. Circa de helft daarvan zal overgaan tot een joint venture met ons."
Beide vormen ('gewoon' associatielid en joint ventures) kunnen volgens Gommer prima naast elkaar bestaan. "Kijk naar andere formules in de financiële dienstverlening en ook in andere branches, zoals Albert Heijn of Jumbo. Het een sluit het ander niet uit. Het gaat erom dat je samen onderneemt."
Groningen
Daar waar huidige associatieleden afhaken en Akkermans & Partners toch een vestiging wenst, wordt in de betreffende regio een nieuwe partner gezocht. Verder bestaat de mogelijkheid dat Akkermans & Partners (A&P) zelf een kantoor opstart. Gommer denkt iets dergelijks bijvoorbeeld in de stad Groningen te doen.
De joint ventures krijgen in het toekomstplaatje een regionale functie. Intermediairbedrijven die diensten afnemen van Akkermans & Partners worden zoveel mogelijk ondersteund vanuit de regionale A&P-kantoren.
Die ondersteuning gaat zich meer dan voorheen richten op distributie. Concrete voorbeelden daarvan zijn de uitgifte van een relatiemagazine (Onderneming + Pensioen), regionale lezingen voor accountants en ondernemers (de Pensioen Karavaan) en pensioenadviseurs op afroep.
Gebonden
Volgens Gommer is de stap van Akkermans & Partners ingegeven door een veranderend pensioenlandschap. "Kennis is niet langer voldoende. Je hebt ook kunde nodig om die kennis goed te presenteren. We willen daar samen met pensioenondernemers vorm aan geven. We gaan bewust samen distribueren."
Verder constateert hij dat een groot deel van de markt in handen is van gebonden kantoren. "Tel maar eens bij elkaar op: Meeùs en Unirobe, de NN-kantoren, de Rabobanken, de franchiseketens van Delta Lloyd (Lancyr) en Zwitserleven. Dan is ruwweg de helft van de markt gebonden aan één verzekeraar. De vrije markt zal de krachten moeten bundelen om daaraan tegenwicht te bieden. Wij trachten dat op deze manier te doen."
De distributie moet dit voorjaar worden vereenvoudigd met de introductie van het lang verwachte softwareprogramma FoBeS voor pensioenvergelijking en -offertes. Volgens Gommer zullen producten van "minimaal vijf" verzekeraars in FoBeS verwerkt zijn.
"Ruwweg de helft van de pensioenmarkt is gebonden aan één verzekeraar."

Reageer op dit artikel