nieuws

AIG verzekert klimatologische risico’s.

Archief

Diverse bedijfstakken kunnen nu de financiële gevolgen van weersomstandigheden verzekeren bij AIG.

AIG verzekert de inkomstenderving die ontstaat door weersomstandigheden zoals hitte, regen, storm en sneeuw. De verzekeringen die worden aangeboden onder de naam ‘Storm’, zijn niet zozeer bedoeld voor agrarische bedrijven, maar zijn vooral bedoeld voor industriële en dienstverlenende bedrijven. AIG denkt hierbij onder meer aan energiebedrijven, bouwbedrijven, en bedrijven in de toeristische sector. ‘Storm’ is ook interessant voor seizoen-afhankelijke bedrijven en dienstverleners. “Je kunt bijvoorbeeld denken aan een bierbrouwerij die als gevolg van een zeer koude zomer zijn productie niet kwijt kan”, zegt Ab Lausberg, manager commercial development bij AIG Nederland.
De lancering van het product heeft volgens Lausberg niets te maken met de plannen van de overheid om enkele weersgevoelige bedrijfstakken, zoals de agrarische bedrijfstak, te verplichten zich voor vooral wateroverlast te verzekeren.
De dekking is individueel en is gebaseerd op statistische klimatologische gegevens van daartoe erkende instanties. Het bedrijf dient “historische winst- en verkoopcijfers” aan te leveren. “Het programma kan”, aldus AIG Europe, “zó worden samengesteld dat een periode van drie maanden tot verscheidene jaren wordt gedekt.” Het verzekerd bedrag kan / 1 miljoen euro tot f 20 miljoen euro bedragen.
Volgens Lausberg is AIG de enige die in Nederland een dergelijke dekking biedt. ‘Storm’ is ontwikkeld door AIG Risk Finance, een afdeling van AIG Europe. Het product is, of wordt dezer dagen, ook gelanceerd in Frankrijk en België. In een later stadium komen Duitsland. Spanje, Italië en Scandinavië aan de beurt.
Eerder dit jaar verkocht de Amerikaanse energieproducent Enron een soortgelijk product voor energiebedrijf ENW in Noord-Holland en diens afnemers. In de VS bestaat al geruime tijd een levendige handel in overeenkomsten ter beperking van financiële risico’s als gevolg van weersomstandigheden.

Reageer op dit artikel