nieuws

AIG stopt met aov-product Income Security Plan

Archief

Het besluit van verzekeraar AIG om per direct te stoppen met het aov-product Income Security Plan (ISP) is hard aangekomen bij het intermediair. Niet alleen omdat er geen nieuwe verzekeringen meer geaccepteerd worden, ook de lopende portefeuille is opgezegd.

“De resultaten in onze totale portefeuille zijn de laatste jaren zwaar verliesgevend geweest. Ondanks diverse premieverhogingen zijn wij er niet in geslaagd het product rendabel te maken”, motiveert AIG het besluit in een brief aan het intermediair.
ISP werd eind 1997 op de markt gebracht. Het is een tijdelijke aov, waarbij de aspirant-verzekerde kan kiezen voor een uitkeringsperiode van maximaal zeven jaar. Er gold een uitkeringsdrempel van 45% arbeidsongeschiktheid.
En-bloc
Onder het intermediair leeft de vraag of AIG het wel kan maken om medisch getinte verzekeringen tussentijds op te zeggen. De maatschappij beroept zich evenwel op artikel 8.2 van de polisvoorwaarden, waarin staat dat de verzekering eindigt “op de contractsvervaldatum van enig jaar, indien de maatschappij de polissen van bepaalde groepen en-bloc beëindigt en dit uiterlijk drie maanden voor de contractsvervaldatum van enig jaar per aan de verzekeringnemer gericht schrijven meedeelt”.
Behalve de verliesgevendheid van het ISP-product noemt AIG nog enkele andere overwegingen om uit de aov te stappen. Behalve dat de strategische focus ligt op collectieve ongevallen- en zakelijke reisverzekeringen wordt ook gesteld dat “de huidige zorgmarkt vraagt om totaaloplossingen (aov, WIA, ziekteverzuim en ziektekosten) die wij niet bieden.”

Reageer op dit artikel