nieuws

AIG: diverse verzekeringen voor reizigers en tijdelijke blijvers

Archief

AIG Europe heeft een pakket produkten ontwikkeld voor zakenlieden en particulieren die voor korte of langere tijd naar het buitenland gaan. Al eerder introduceerde AIG een polis (Foreigners Plan) voor buitenlanders die zich tijdelijk in ons land vestigen (zie AM nr 7, pag. 6).

Voor Nederlanders die voor een periode van ten hoogste 24 maanden in het buitenland verblijven, is het AIG International Health Plan op de markt gebracht.
Dit plan is bedoeld als aanvulling op sociale en andere voorzieningen. Het biedt dekking voor medische kosten (tot / 100.000), alsmede een uitkering bij overlijden (f 25.000) resp. blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval (max. f 50.000). Ook repatriëring van de verzekerde is gedekt alsmede vervroegde terugkeer in geval van overlijden van een van de ouders van de verzekerde. Wettelijke aansprakelijkheid is gedekt tot f 250.000, bij een eigen risico van f 250. Tot de leeftijd van 30 jaar is de premie / 110 per maand tot / 875 voor 12 maanden. Van 31 tot 50 jaar is dat / 195 per maand tot / 1.475 per 12 maanden.
USA/Canada
Voor reizigers naar de Verenigde Staten en Canada heeft AIG Europe een specifieke verzekering ontwikkeld: de Health Card USA/Canada.
Hierbij zijn de medische kosten gedekt tot 1 miljoen dollar en wettelijke aansprakelijkheid tot f 250.000 voor lichamelijk letsel en materiële schade. Voorts is er o.m. dekking voor verkeersrechtsbijstand, verlies of beschadiging van bagage tot f 5.000, vertraging van bagage tot f 750 en vertraging van het vliegtuig tot f 250. Iedereen tot 70 jaar kan verzekerd worden. De Health Card USA/Canada kost f 7,50 per dag.
World Business Card
Voor frequente, zakelijke reizigers heeft AIG Europe een zogeheten World Business Card. Het gaat in feite om een doorlopende reisverzekering met een geldigheidsduur van twee jaar.
De World Business Card is er in drie versies: Platina, Gold en Silver. Het verschil zit ‘m in de hoogte van de dekkingen. Zo dekt Platina de medische kosten tot f 150.000, Gold tot f 125.000 en Silver tot f 100.000. Bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval volgt er onder de drie genoemde dekkingsvormen een (maximale) uitkering van resp. f 500.000, f 375.000 of f 250.000. Voorts kent Platina een wa-dekking tot f 500.000 en de andere twee ‘kaarten’ tot f 250.000. Alle drie kennen ze een gelijk pakket in de categorie ‘Bijstand’ op het terrein van ziekenvervoer, repatriëring, reiskosten voor een vervangende medewerker, etc. De jaarpremies bedragen: f 600 (Platina), f 450 (Gold) en f 350 (Silver).

Reageer op dit artikel