nieuws

AgriVer neemt proef met ‘maïsbedrijfsschadepolis’

Archief

De onderlinge agrarische verzekeraar AgriVer neemt de proef op de som met een nieuwe ‘groene’ verzekering tegen de financiële gevolgen van het gebruik van milieuvriendelijk maïszaad.

In samenwerking met Aankoop Centrale Meppel en het Noordelijk Agrarisch Innovatiecentrum zaaien zo’n vierhonderd agrariërs niet langer maïszaad in dat chemisch voorbehandeld is. “Dat zaad is duurder en erg slecht voor het milieu. Vogels die deze zaadjes oppikken, worden misselijk en moeten overgeven. Het milieuvriendelijke zaad heeft dit nadeel niet. Wel neemt de kans op ‘vogelvraat’ toe. Dit financiële nadeel kan nu worden verzekerd”, vertelt directeur Marien Boersma.
Ondanks “deze loterij met louter plussen”, zoals hij de koerswijziging noemt, is de animo onder boeren om de verzekering te sluiten vrij gering. De premie voor de bedrijfsschadepolis bedraagt f 8 per verzekerde som van f 3.000 voor elke hectare akkerbouwgrond. “Dat is de gemiddelde opbrengst per hectare”, aldus Boersma.
Actief in Duitsland
De onderlinge is sinds kort ook in Duitsland actief. “Het is daar vrij vissen in een grote kweekvijver”, zegt Boersma. Tot dusver zouden zo’n tachtig Duitse boeren zijn verzekerd. “Het gebied in Oost-Friesland is risicotechnisch vrijwel gelijk aan ons werkterrein.”
De onderlinge bezint zich verder over uitbreiding van haar activiteiten. Het teruglopende aantal agrarische bedrijven dwingt tot deze ‘nut en noodzaakdiscussie’ binnen de eigen gelederen. “In vergelijking met de multibranchemaatschappijen zijn we een dwerg, maar als nicheplayer zijn we groot genoeg om toekomst te hebben. In samenwerking met het adviesbureau Coopers & Lybrand hebben we onderzocht of, en zo ja, hoe we kunnen uitbreiden. Onder meer wordt gedacht aan het aanbieden van aanvullende verzekeringen, bijvoorbeeld voor paarden, vee, honden en katten”, aldus Boersma.
Resultaten
Het brutopremie-inkomen van AgriVer (vijfhonderd verzekerden) veranderde vorig jaar niet: f 8,1 mln. De premie eigen rekening daalde licht naar f 6,5 (6,6) mln.
AgriVer verloor een gerechterlijke procedure bij het gerechtshof over de (versnelde) afbouw van een deel van de egalisatiereserve. De onderlinge had dat in een slecht jaar ineens gedaan, maar had dat moeten uitsmeren over acht jaar. Toch werd de fiscale claim van aanvankelijk f 1 miljoen door toedoen van de rechter gehalveerd.
Het technisch resultaat van AgriVer liep vorig jaar terug naar f 1,8 (3,3) mln. De nettowinst daalde tot f 0,6 (2,3) mln.

Reageer op dit artikel