nieuws

Agressie & Geweld Polis terug van weggeweest

Archief

Het Reeuwijkse assurantiebedrijf SEZ heeft de Agressie & Geweld Polis voor bedrijven op de markt gebracht. Het was op vrijdag 12 januari groot nieuws in de media, maar in feite gaat het om een verzekering die al jaren bestaat.

In het najaar van 2002 koppelde SEZ een agressiedekking aan de ziektekostenpolis voor onderwijzend personeel. Deze verzekering voorzag in een uitkering van (maximaal) _ 34.000 bij invaliditeit en _ 17.000 bij overlijden.
Genoemde bedragen zijn ook kernbegrippen in de nu aanbevolen Agressie & Geweld Polis voor bedrijven.
Schade aan spullen
Behalve uitkeringen bij overlijden of invaliditeit is er ook dekking van schade aan persoonlijke eigendommen (zoals kleding, sieraden, inventaris, fiets, auto, of woonhuis) als gevolg van geweldpleging. Hierbij geldt een maximum van _ 30.000 per gebeurtenis. Andere dekkingselementen zijn:
psychosociale hulpverlening voor werknemers die slachtoffer of getuige zijn van een incident met geweldpleging en daardoor psychische problemen ervaren;
een aanvullende uitkering tot maximaal 100% van de gemaakte kosten als de ziektekostenverzekering van de getroffen werknemer niet volledig tegemoet komt in de kosten;
rechtsbijstand om de ontstane financiële schade en smartengeld van een gebeurtenis, zoals die wordt gedekt door deze verzekering, te verhalen op de dader.
Premiestelling
De premie bedraagt _ 1,25 per werknemer per maand (_ 15 per jaar). Ook particulieren kunnen deze polis sluiten. Zij betalen als individu _ 1,50 per maand.
Als risicodrager fungeert “een grote verzekeraar, die onder meer groot is op het terrein van ongevallenverzekeringen”, aldus directeur Nils Karssens van SEZ.

Reageer op dit artikel