nieuws

Agrarische portefeuille Avéro Achmea groeit naar f 30 mln

Archief

Ondanks een sterke terugloop van het aantal boeren heeft Avéro Achmea zijn landbouwportefeuille in 2005 en 2006 fors kunnen uitbreiden. Het aantal verzekerden is met 20% gegroeid en de totale agrarische portefeuille bedraagt nu meer dan _ 30 mln. “In 2003 zaten we nog diep in de rode cijfers, maar 2005 is een heel positief jaar geworden, aldus Arno de Boer van Avéro.

De Boer is binnen het schadebedrijf eindverantwoordelijk voor Topland, het label voor de agrarische verzekeringen van Avéro. De laatste twee jaar zijn eigenlijk een klassiek voorbeeld van een positieve ontwikkeling in het verzekeringsbedrijf, zegt hij. Een flinke toename van de premie en een COR (schade en provisie plus kosten afgezet tegen de premie) die even hard is gedaald.
“De COR kwam vorig jaar zelfs onder de 85% uit. Daarnaast hebben wij in 2004 een aantal premieverhogingen doorgevoerd”, zegt De Boer. “Mede hierdoor konden wij de afgelopen periode een forse toename van de premie boeken (plus 80% ten opzichte van begin 2004). Weliswaar is het aantal bedrijven in deze sector flink afgenomen, maar die bedrijven hebben vaak wel een grotere omvang, waardoor de verzekerde belangen per polis aanzienlijk zijn toegenomen”, zegt hij.
Kostenverlaging
Ook kostenverlaging leverde een bijdrage in het resultaat. Na de integratie van Topland in 2003 werd het buitendienstapparaat van dat bedrijf gesaneerd. Medewerkers gingen verder als zelfstandig tussenpersoon of als ambulant specialist in dienst van Avéro. Verder werden ‘veel-claimers’ strenger aangepakt en de acceptatienormen aangescherpt.
Laptop
De in Denemarken ontwikkelde formule van Topland is helemaal toegesneden op de agrarische wereld. “Onze tussenpersonen komen met hun laptop het boerenerf op, en vullen daar in het bijzijn van de verzekerde de gegevens in, aldus De Boer. “Verder hanteren wij geen verzekerd bedrag, zodat je nooit te maken kunt krijgen met onderverzekering. Wel schatten wij uiteraard het risico goed in.”
Taal van de boer
Topland werkt samen met 25 tussenpersonen die gespecialiseerd zijn in agrarische risico’s en volgens De Boer helemaal de taal van de agrariër spreken. Met behulp van hun laptop kunnen er meteen zaken worden gedaan, zodat de boeren geen extra tijd kwijt zijn. “Deze zelfstandige tussenpersonen zijn overigens eerst door ons opgeleid”, zegt hij. Daarnaast zijn er vijftien à twintig assurantieadviseurs werkzaam die wel een belang hebben op de agrarische markt, maar niet gespecialiseerd zijn. Zij worden geassisteerd door de zogenaamde Toplandspecialisten vanuit Avéro, die met de tussenpersonen meegaan naar potentiële klanten. De betrokken assurantieadviseur levert hiervoor 5% van de 20% provisie in.
Toekomst
In de portefeuille van Topland is er op dit moment sprake van een evenwichtige verdeling tussen de glastuinbouw en de landbouw (50% – 50%) “Wij denken overigens dat we in het landbouwsegment nog een behoorlijke groei kunnen boeken”, zegt De Boer.
“Met name de sector die dagverse producten levert, is veelbelovend.”
Tussen de concurrenten neemt Topland op dit moment de derde of vierde plaats in, schat De Boer. Na marktleider Interpolis zit het trio Delta Lloyd, Univé en Avéro heel dicht bij elkaar.
Integratie Interpolis
Door het samengaan van Avéro met Interpolis, zal een grote dominante landbouwverzekeraar ontstaan, maar daadwerkelijke integratie is op dit moment nog niet actueel, zegt De Boer. “Die staat op zijn vroegst gepland in 2007. Wel gaan we dit jaar nog kijken naar de winst die te halen is uit schaalvoordelen. Gezamenlijke inkoop en herverzekering zijn bijvoorbeeld zaken die hiervoor in aanmerking komen. Verder ligt het voor de hand dat we zo snel mogelijk gaan speuren naar mogelijkheden voor kennisbundeling”, aldus De Boer.
Univé en Avéro heel dicht op elkaar.”

Reageer op dit artikel