nieuws

Agis zet lijn goede resultaten door

Archief

Bij Agis Zorgverzekeringen, de grote verliezer van de verzekerdenstrijd begin dit jaar, daalde in 2005 het nettoresultaat licht van _ 96,6 mln naar _ 92,7 mln. In 2001 en 2002 leed de zorgverzekeraar nog een verlies van respectievelijk _ -27 mln en _ -60 mln.

Bestuursvoorzitter Eelke van der Veen benadrukt dat de financiële positie van het bedrijf nu solide is. “We voldoen ruim aan de solvabiliteitseisen en beschikken over voldoende vermogen.” Hij ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. “We hebben de afgelopen jaren een financieel degelijk beleid gevoerd en we hanteren een eerlijke premie, een goede verzekering en een stabiel premiebeleid.”
Als zorgverzekeraar met een groot aantal ziekenfondsverzekerden zag Agis de solvabiliteitseis als gevolg van de invoering van de nieuwe zorgwet stijgen van 5,5% naar 8% van de schadelast. Andere verzekeraars hebben die solvabiliteitseis juist zien dalen van 24% tot 8%. Van der Veen verwijt hen het vermogen dat bij hen vrijkwam te hebben ingezet voor premiedumping. Agis heeft in de eerste drie maanden van 2006 300.000 verzekerden verloren, naast het administratieve politiecontract dat naar CZ ging.
Particulier
Het particuliere bedrijf van Agis had, inclusief aanvullende (ziekenfonds)verzekeringen, in 2005 een premie-inkomen van _ 437,9 (440,3) mln. Van dit premie-inkomen had _ 313,2 (331,4) mln betrekking op aanvullende verzekeringen.
Het bedrag dat aan uitkeringen werd uitgegeven bedroeg _ 316,6 (312,4) mln. De bedrijfskosten bedroegen _ 67,2 (64,8) mln. Het technisch resultaat kwam uit op _ 67,8 mln (67,1) mln. De opbrengsten uit beleggingen stegen van _ 6,9 mln naar _ 8,1 mln. Het nettoresultaat kwam uit op _ 69,4 (70,0) mln.
Ziekenfonds
Het ziekenfonds had een inkomen van _ 3,3 (2,8) mld. Hiervan had _ 439,2 (378,1) mln betrekking op de nominale premie, _ 139,7 (81,4 mln op bijdragen uit de AWBZ-kas en _ 2,7 (2,3) mld op bijdragen uit de ziekenfondskas.
De uitkeringen voor het ziekenfonds en de AWBZ bedroegen respectievelijk _ 3,0 (2,6) mld en _ 195,6 (156,0) mln. Het technisch resultaat kwam uit op _ 8,6 mln (51,1 mln) en het nettoresultaat daalde van _ 38,7 mln naar _ 17,9 mln.
De groep
Agis had eind 2005 circa 1,6 (1,7) miljoen verzekerden onder wie 1,5 (1,6) miljoen ziekenfondsverzekerden, en is daarmee qua grootte de vijfde zorgverzekeraar in ons land. De groep telde vorig jaar (op FTE-basis) gemiddeld 1.696 (1.801) werknemers. Het eigen vermogen steeg van _ 286 mln in 2004 naar _ 379 mln afgelopen jaar.
Afscheid Hendriks
Bestuurslid Joop Hendriks (52) gaat eind april Agis verlaten. Hij is verantwoordelijk voor de zorginkoop en beheersing van de schadelast. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door Diana Monissen, directeur Zorg. Het is nog niet duidelijk of er naar een vervanger gezocht gaat worden.
Hendriks is zestien jaar werkzaam geweest in de zorgverzekeringen, maar wil nu liever naar een functie in het zorgveld zelf. “Als ik wil overstappen, moet dat nu en niet nog later”, aldus Hendriks.

Reageer op dit artikel