nieuws

Agis wil verzekerden niet de dupe laten worden van rekenfouten CVZ

Archief

Zorgverzekeraar Agis zegt dat zijn verzekerden niet de dupe zullen worden van de rekenfouten van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). Door deze rekenfouten moeten de zorgverzekeraars _ 250 mln terugbetalen. Gisteren heeft druk overleg plaatsgevonden over een oplossing; een uitkomst is nog niet bekend.

Agis is de enige zorgverzekeraar die zegt dat de rekenfouten in ieder geval geen gevolgen zullen hebben voor de verzekerden. “Wij hebben vorig jaar al een voorziening getroffen in verband met mogelijke tegenvallers”, aldus een woordvoerder. Over de hoogte van het bedrag dat Agis wellicht moet terugbetalen, kan de verzekeraar zich niet uitspreken.
CZ laat weten dat er nog weinig valt te zeggen of de rekenfouten consequenties hebben voor de premie voor komend jaar.
De Friesland wil niet de rekening gepresenteerd krijgen voor fouten van het CVZ. “Wij gaan uit van de budgetbrief die wij ontvangen. En natuurlijk is er altijd een nacalculatie, maar dat wordt ingecalculeerd in de premie”, aldus een woordvoerder. “Het is inderdaad wel zo dat dit premieconsequenties kan hebben. Maar over de hoogte daarvan valt nog weinig te zeggen.”
Ook Menzis overziet nog niet wat de gevolgen zijn voor het bedrijf zelf. “Over de premie van 2007 kunnen helemaal nog niets zeggen, omdat we de zorgkosten voor 2006 nog niet goed in beeld hebben. Pas in het najaar kunnen we een reële inschatting van deze kosten over 2006 maken. Naast de toenemende zorgvraag en het gebruik van steeds betere, lees duurdere, behandelingen zijn de zorgkosten de belangrijkste factor voor het bepalen van de premie voor 2007”, aldus een woordvoerder.
Rekenfout
De rekenfouten zijn volgens een woordvoerder van het ministerie van VWS ontstaan doordat het CVZ heeft gerekend met verkeerde bestanden. “Vóór de invoering van de basisverzekering kregen alleen de ziekenfondsen een extra bedrag uit het zogeheten risicovereveningsfonds. De uitkering vindt plaats omdat er slechte risico’s in hun bestand van verzekerden zitten in verband met verplichte acceptatie. Met de komst van de basisverzekering ontvangen ook de particuliere zorgverzekeraars een bijdrage uit dit vereveningsfonds aan de hand van door hen opgestelde zorgprofielen. Het CVZ is verantwoordelijk voor de verdeling van de gelden. De voormalige ziekenfondsen leveren bestanden aan waarin precies staat aan welke zorg het geld is uitgegeven. De particuliere zorgverzekeraars kunnen dat niet zo gedetailleerd. Hier is het fout gegaan en daardoor heeft het CVZ met verkeerde bestanden gerekend”, aldus het ministerie.
Terugbetaald
“Toen de fout ontdekt werd, bleek dat _ 250 mln verkeerd is verdeeld. De voormalige particuliere zorgverzekeraars hebben dus te weinig gekregen. Zij hebben het geld inmiddels gestort gekregen. Maar de voormalige ziekenfondsen hebben _ 250 mln te veel uitbetaald gekregen”, aldus VWS.
“Dat geld kunnen we niet meteen in het lopende boekjaar terughalen omdat zij dan in grote problemen zouden komen. Maar het moet wel in 2007 rechtgetrokken worden. Er is nu druk overleg hoe we een en ander zo goed mogelijk kunnen oplossen.”
Stijging premies
“Dat de zorgpremies komend jaar gaan stijgen, is een publiek geheim. Wat we nu moeten voorkomen is dat deze rekenfout tot gigantische premiestijgingen gaat leiden”, stelt het ministerie, dat niet wil aangeven aan welke oplossingen wordt gedacht.
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft afgelopen maandag in de bestuursvergadering voorstellen besproken met de leden. Over de inhoud van deze voorstellen werden nog geen mededelingen gedaan.

Reageer op dit artikel