nieuws

Agis wijt verlies 20% verzekerden aan prijsdumping

Archief

Zorgverzekeraar Agis heeft per saldo 300

000 verzekerden verloren en telt er nu nog 1,2 miljoen. Agis schrijft de forse aderlating toe aan de prijzenslag op de markt voor collectieve verzekeringen. “Er zijn premies gehanteerd die ver onder de kostprijs liggen. Vrijvallende vermogens hebben voor premiedumping bij vooral de voorheen particuliere zorgverzekeraars gezorgd”, aldus Agis. Het resultaat van Agis over 2005 is € 93 (97) mln. Bestuurslid Joop Hendriks, o.m. verantwoordelijk voor zorginkoop, vertrekt in april.

Reageer op dit artikel