nieuws

Agis registreert verzekerden via gemeenten

Archief

Agis registreert gegevens van ziekenfondsverzekerden nu via de Gemeentelijke Basisadministratie. Agis is de eerste zorgverzekeraar die dit doet.

Ziekenfondsen kunnen de gegevens van de verzekerden omtrent geboorte, verhuizing en overlijden controleren bij de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Agis is er toe overgegaan om in plaats van als controle achteraf, de gegevens rechtstreeks van de GBA te betrekken. Binnen drie dagen na wijziging heeft Agis bericht van de gemeente. De ziekenfondsverzekerden hoeven die gegevens dus niet meer zelf aan Agis door te geven.
De Agis-verzekerden hebben de mogelijkheid hun post naar een ander adres, dan het officiële woonadres, te laten sturen. Studenten bijvoorbeeld, die bij hun ouders meeverzekerd zijn, kunnen Agis vragen de post naar het adres van de ouders te sturen.
Behalve ziekenfondsen mogen een aantal instellingen zoals belastingdienst, politie en justitie, andere overheidsinstellingen, gerechtsdeurwaarders, pensioenfondsen en ziekenfondsen, (beperkte) informatie uit het GBA opvragen. Particuliere verzekeraars kunnen dit niet doen. Het ligt voor de hand, dat in de nieuwe basisverzekering alle zorgverzekeraars gegevens kunnen opvragen. Het Verbond van Verzekeraars zou graag zien dat alle schade- , leven- en medische verzekeraars gegevens konden checken of toegestuurd konden krijgen van gemeenten. “Wij zijn daarover in gesprek met het ministerie van Binnenlandse Zaken”, zegt Verbondswoordvoerder Hennie Zoontjes.

Reageer op dit artikel