nieuws

Agis is fusiekosten te boven

Archief

De Agis Groep had vorig jaar een resultaat na belastingen van f 42,8 mln. In 1998 was er in verband met de fusie een negatief resultaat van f 26,8 mln.

Zorgverzekeringsgroep Agis ontstond begin 1999 uit een fusie tussen de zorgverzekeraars Anoz en de reeds gefuseerde Anova en ZAO. In juni 1999 werd Cardian opgericht, de particuliere ziektekostenverzekeraar voor collectiviteiten van meer dan honderd werknemers. De groep heeft 1,7 miljoen ziekenfondsverzekerden onder wie 200.000 particuliere verzekerden.
Agis had in 1999 een totaal inkomen uit ziekenfonds, particuliere (aanvullende) verzekeringen en uit bemiddeling voor reis- en andere verzekeringen van f 4,9 (4,7) mld. Hiervan had f 439,2 (417,7) mln betrekking op particuliere premies en f 8,0 (5,3) mln op bemiddelingsactiviteiten.
Het totale verzekeringstechnische resultaat kwam uit op f 339,0 (262,6) mln. Het resultaat vóór belastingen kwam uit op f 42,8 mln. In 1998 was dit in verband met kosten voor de fusie f 26,6 mln negatief.
Met een winst van f 42,8 mln is Agis weer terug op het oude niveau. In 1997 hadden de voorlopers van Agis een gezamenlijke winst van f 52,0 mln. Bij de jaarcijfers over 1998 deelde Agis mee, dat er zonder de kosten van de fusie geen f 26,8 mln verlies, maar f 3 mln winst zou zijn geweest.
Het groepsvermogen bedroeg f 608,3 (556,7) mln.

Reageer op dit artikel