nieuws

Agis haalt chronisch zieken in huis

Archief

De Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad Nederland, de CG-Raad – een koepelorganisatie waar via 150 organisaties, zo’n 400

000 patiënten bij zijn aangesloten – heeft een intentieverklaring gesloten met Agis. De verzekeraar belooft daarin de aangesloten patiënten zonder medische selectie te zullen accepteren voor aanvullende (ziekenfonds)verzekeringen. “Een chronisch zieke of gehandicapte die van zorgverzekeraar wil veranderen kan voor de aanvullende dekking vaak elders niet, of slechts tegen een hogere premie, terecht. Bij ons betalen ze dezelfde premie als anderen.” De bedoeling is, dat de afspraken volgend jaar van kracht worden. Vooruitlopend hierop kunnen als pilot  bepaalde personen dit jaar al gebruik maken van de soepele acceptatie. Het betreft de 18.000 mensen die zijn aangesloten bij de gehandicaptenbond ANGO (die lid is van de CG-Raad). De soepele acceptatie geldt ook indien het gaat om een particuliere polis met aanvullende dekking. 

Reageer op dit artikel