nieuws

Agis en kraamzorg

Archief

Agis heeft als eerste Nederlandse zorgverzekeraar kraamzorg gecontracteerd volgens de Europese aanbestedingsrichtlijnen. Alle kraamzorgcentra in ons land konden meedingen naar het contract dat Agis voor zijn (in het totaal 1,7 miljoen) verzekerden sluit. Het resultaat is dat 35 kraamzorgcentra die voldoen aan het eisenpakket een contract hebben gekregen voor de periode 2005-2007.

Achmea
Achmea gaat via het ‘Health’-pakket 75% van de kosten vergoeden voor een basiscursus reanimatie. Jaarlijks krijgen zo’n 15.000 mensen – buiten het ziekenhuis om – een hartstilstand. Achmea Health is het servicepakket voor ziektekostenverzekerden van Zilveren Kruis, Groene Land en PWZ.
Axent/Aegon
De Pensioen- en Verzekeringskamer heeft toestemming gegeven voor de overdracht van de portefeuille WAO-gatverzekeringen van Axent naar het schadebedrijf van risicodrager Aegon. Het betreft polissen die sinds 1993 worden gevoerd voor leden van het CNV. De toestemming is gepubliceerd in de Staatscourant van 3 november. De overdracht vindt met terugwerkende kracht plaats per 1 januari 2004.
Minima Rotterdam
De gemeente Rotterdam geeft de minima dit jaar eenmalig e 60 ter compensatie van een aanvullende zorgverzekering. Chronisch zieken en gehandicapten op bijstandsniveau krijgen e 120. De circa 57.000 betrokkenen worden geacht het geld daadwerkelijk te gebruiken voor een polis en krijgen derhalve geen uitkering uit bijzondere bijstand meer voor ziektekosten die aanvullend kunnen worden verzekerd.

Reageer op dit artikel