nieuws

Agis en CZ bieden medisch advies in buitenland

Archief

Verzekerden van CZ en van Agis kunnen nu ook vanuit het buitenland telefonisch medisch advies inwinnen.

Als CZ-verzekerden op hun buitenlandse (vakantie)adres medisch advies willen, kunnen zij voortaan de CZ Helpline bellen. Zij worden daar te woord gestaan door Nederlandse verpleegkundigen die onder leiding staan van een arts. De verpleegkundigen bepalen de urgentie van de hulp en verwijzen een verzekerde zo nodig naar een arts in de buurt van het vakantieadres. CZ heeft hiertoe contact met ‘Eurocenter-artsen’ die rechtstreeks aan CZ declareren, zodat de verzekerden niet hoeven te betalen. De Helpline (+31-13.4680402) kan zeven dagen per week en 24 uur per dag worden geraadpleegd. CZ had al de ‘Gezondheidslijn’, een telefonische hulpdienst voor verzekerden in Nederland die medische vragen hebben.
Ook Agis-verzekerden kunnen nu op hun vakantieadres gratis medisch advies krijgen. De ‘Agis Reisdokter’ wordt bemand door Nederlandse verpleegkundigen die zo nodig doorverwijzen naar een internationaal netwerk van artsen en ziekenhuizen. De Reisdokter (tel. 020-3421210) is te bereiken op werkdagen van 08.00-19.00 uur. Voor spoedeisende gevallen blijft de Agis Alarmcentrale het aangewezen loket. Achmea en VGZ hebben al geruime tijd een ‘reisdokter’.

Reageer op dit artikel