nieuws

Agis (Anova-ZAO-Anoz) wil grote bedrijven in de boeken

Archief

Agis is de nieuwe naam van Anova-ZAO-Anoz, de (ziekenfonds)groep met 1,7 miljoen verzekerden. De groep heeft er een nieuw label bij: Cardian een bedrijf voor grotere collectiviteiten.

De naam Agis is ontleend aan de gelijknamige koning van Sparta die leefde in de 3e eeuw voor Christus. De groep zegt voor deze naam te hebben gekozen, omdat Agis bekend staat als een krachtdadige vernieuwer. Agis is de paraplunaam: Anova, ZAO en Anoz blijven hun producten onder eigen label voeren.
Agis heeft 1,7 miljoen verzekerden, waaronder 1,6 miljoen ziekenfondsverzekerden. Anova (werkgebied midden-Nederland) heeft 576.000 ziekenfonds- en 14.000 particuliere verzekerden, ZAO (regio Amsterdam) heeft er 497.000 respectievelijk 23.000 en Anoz (werkgebied regio’s Apeldoorn en Almere plus een deel van Groningen en Friesland) heeft er 539.000 respectievelijk 50.000.
De raad van bestuur van Agis bestaat uit: voorzitter Eelke van der Veen, plaatsvervangend voorzitter Dick de Boer en mr. Pieter Kroezen. Adviseurs van de raad zijn: drs. Gerard de Cock en Joep de Klein.
Cardian
Agis heeft een nieuw label: Cardian. Onder dit label wil Agis, met ziektekostenproducten als spil, employee-benefitsproducten gaan bieden aan bedrijven met meer dan honderd werknemers. Cardian zal zich niet beperken tot de regio’s waar de betreffende ziekenfondsen van oudsher actief zijn, maar wil zich op heel Nederland richten. Cardian zal de producten afzetten via het reguliere assurantie-intermediair en via eigen accountmanagers.
Samenwerking
Onder meer met het oog op Cardian zoekt Agis samenwerking – zo nodig een fusie – met een (liefst multibranche-)verzekeraar. Tot nu toe werkt Anova – op het gebied van gemengde collectiviteiten – samen met AXA (UAP). ZAO werkt – op het gebied van ziektekosten- en andere verzekeringen – samen met Nationale-Nederlanden. Anoz werkt tot nu toe samen met Delta Lloyd. Volgens Agis staan al deze samenwerkingsverbanden op een laag pitje. Saillant detail: op de dag dat Agis de nieuwe naam bekend maakte, kondigden Delta Lloyd en Nuts-Ohra hun verloving aan.
Resultaten
Agis had vorig jaar een negatief resultaat van f 27 (positief f 52) mln. Volgens Agis zijn de verliezen geheel te wijten aan de fusiekosten. “Zonder de fusie zou er een positief resultaat zijn geweest van f 3 mln.”
De totale omzet bedroeg f 4,7 (4,6) mld, het totale brancheresultaat bedroeg min f 44 (plus 35) mln.
De omzetten en nettoresultaten bij de labels (waarin de diverse activiteiten zijn ondergebracht) waren als volgt: Anova f 1,6 mld en min f 5 mln, ZAO f 1,5 mld en min f 6 mln, en Anoz f 1,6 mld en min f 16 mln. “Schadebeheersing heeft de komende jaren de hoogste prioriteit, aldus de groep. De levens- , schade- en uitvaartverzekeraar zijn dit jaar afgestoten.
Het groepsvermogen bedroeg eind vorig jaar f 559 (562) mln.
De naam Agis is ontleend aan de krachtdadige koning van Sparta uit de 3e eeuw v. Chr. In het logo is Agis (niet historisch verantwoord) voorzien van een aesculaap-staf.

Reageer op dit artikel