nieuws

AGF/De Schelde blijft intermediair onjuist informeren over prolongatie

Archief

Het intermediair wordt door de Belgische verzekeraar AGF/De Schelde voortdurend op het verkeerde been gezet als het gaat om de prolongatie van bestaande via het volmachtbedrijf GS gesloten verzekeringen. Zowel de NBvA als de NVA zal de maatschappij hier binnenkort op aanspreken.

Tussenpersonen die bij AGF/De Schelde blijven vasthouden aan de prolongatie van hun autoverzekeringen, aangezien de verzekeraar niet schriftelijk heeft opgezegd, zijn waarschijnlijk in de minderheid maar staan in hun recht. Dit bevestigt een woordvoerder van de Belgische verzekeraar desgevraagd.
Tussenpersonen die AGF benaderen met dezelfde vraag over prolongatie, worden daarentegen ten onrechte afgescheept met de mededeling dat alle contracten per eerstkomende vervaldatum zullen eindigen. Dit is echter onjuist. Afgelopen week ging AGF op dit punt opnieuw in de fout. In een mailing aan het intermediair geeft de verzekeraar aan dat de verzekeringen slechts geprolongeerd konden worden in de periode vóórafgaand aan 7 november. Ook dat klopt niet.
Oversluiten
Letterlijk stelt AGF in de mailing: “Dit brengt met zich mee dat u als tussenpersoon in beginsel de desbetreffende post zal dienen over te sluiten naar een andere verzekeraar.”
In werkelijkheid dient AGF de individuele posten zélf op te zeggen, en wel schriftelijk en drie maanden voor het aflopen van het betreffende contract. In artikel 11 van de algemene voorwaarde van de betreffende autoverzekeringen schrijft AGF namelijk: ‘De verzekering is aangegaan voor de op het polisblad vermelde duur en wordt daarna stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van één jaar, tenzij de verzekeringnemer of verzekeraar ze, minstens drie maand voordien, per brief opzegt tegen het einde van de lopende termijn’.
Kort door de bocht
Ook de NBvA heeft zich gestoord aan het prolongatie-standpunt van de verzekeraar. “AGF/De Schelde gaat hiermee te kort door de bocht. De maatschappij zal gedwongen worden om haar verplichtingen na te komen. Eén van die verplichtingen is de posten gewoon prolongeren zolang zij die niet schriftelijk heeft opgezegd”, aldus accountmanager Erik Kanters. Binnenkort zal de NBvA de maatschappij opnieuw ‘aan de jas gaan trekken’, volgens Kanters. Het prolongatiestandpunt is hiervoor de directe aanleiding. Daarnaast heeft de bond nog altijd geen antwoord heeft gekregen op een reeks van vragen die al geruime tijd geleden namens de leden bij de maatschappij zijn ingediend.
De NVA laat bij monde van stafmedewerkster Colinda Rosenbrand weten het prolongatiestandpunt van AGF ‘weinig chique’ te vinden. De tussenpersonenorganisatie zal AGF daarom op zeer korte termijn een toelichting (“Telefonisch, want ook op brieven van ons reageert men niet”) vragen over deze kwestie.
De NVA vraagt zich overigens af of de kennisgeving van AGF aan het intermediair in dit specifieke geval – gezien de organisatorische problemen – wellicht gezien kan worden als een opzegging aan de verzekerden. “Wij zouden het verstandig vinden om de pijn zo kort mogelijk te laten duren. Verzekerden mogen daarbij echter niet de dupe worden”, aldus Rosenbrand. De NVA noemt de wens van tussenpersonen om de autoverzekeringen te prolongeren overigens ‘buitengewoon onverstandig’.
Bang voor brandstichting
AGF/De Schelde heeft in Nieuwegein een kantoor geopend, speciaal voor de afwikkeling van de GS-portefeuille. Inmiddels zijn enkele nieuw aangetrokken medewerkers er aan de slag gegaan. Waar het kantoor precies is gevestigd, is nog onduidelijk om dat daar niets over bekend gemaakt wordt. In eerste instantie wilde de Belgische verzekeraar zelfs niet bekendmaken in welke plaats de nieuwe vestiging zou komen, aangezien men vreesde voor personen met ‘kwade bedoelingen’. “We zijn bang voor brandstichting”, aldus een woordvoerder.
Chantagepoging
Chris Wouters, één van de vijf tussenpersonen die AGF/De Schelde vorige week in kort geding wilde dwingen tot het nakomen van haar verplichtingen, is naar eigen zeggen gechanteerd door de Belgische verzekeraar. Directeur Han de Boer van de Bloemers Nassau Groep (handelend als adviseur van AGF) zou hem het voorstel gedaan hebben om een openstaande rekening van f 21.000 (provisie en enkele schades) met spoed te betalen, mits Wouters zich terug zou trekken uit het kort geding. Deed hij dat niet, dan zou zijn ‘dossier’ onderop de stapel gelegd worden. De Boer ontkent: “Wouters gaf aan met een acuut liquiditeitsprobleem te zitten. AGF wilde dat voor hem oplossen. Daarmee zou voor hem tevens de basis voor het kort geding wegvallen. Bovendien vind ik dat als een bedrijf je uit de problemen helpt, je dat bedrijf niet vervolgens voor de rechter hoort te slepen”. Wouters noemt de lezing van De Boer ‘compleet verzonnen’. Uiteindelijk besloot AGF één dag voor het kort geding over te gaan tot betaling, waarschijnlijk omdat men op de hoogte was van het feit dat de chantagepoging door de raadsman van Wouters ingebracht zou worden in het kort geding.

Reageer op dit artikel