nieuws

AGF en De Witte twisten over gat van f 10 miljoen

Archief

De president van de Arnhemse rechtbank heeft in kort geding de eisen van AGF/De Schelde tegen het volmachtbedrijf GS Verzekeringen en directeur Wim de Witte afgewezen.

AGF eiste onder meer f 2,2 mln terug van een ‘geheime’ bankrekening van GS. Samen met dit bedrag stelt AGF in totaal nog een kleine f 7 mln tegoed te hebben van GS/De Witte. De laatsten blijven daarentegen bij hun vordering van ruim f 3 mln op AGF. Een arbitrageprocedure moet uitwijzen wie gelijk heeft.
Op 9 oktober vorig jaar werd de volmacht door AGF/De Schelde opgezegd, volgens AGF wegens onvoldoende informatieverstrekking door het volmachtbedrijf en een haperende premie-afdracht.
Nog dezelfde dag liet de Belgische verzekeraar beslag leggen op alle banktegoeden van het Nijmeegse volmachtbedrijf. Tenminste, dat dácht AGF. De verzekeraar zag echter een bankrekening over het hoofd bij de Rabobank te Malden met een tegoed van f 2,2 mln. Inmiddels is deze bankrekening leeg.
Volgens AGF betrof het een met opzet voor de verzekeraar geheim gehouden bankrekening van GS en beschuldigt De Witte daarom nu van diefstal. De rechtbank achtte dit niet bewezen.
Tegeneis
De tegeneis van Wim de Witte in het kort geding, namelijk dat de beslagen van AGF op zijn privebankrekeningen en onroerend goed worden opgeheven, werd door de rechtbank eveneens afgewezen.
Volgens de rechtbank is het namelijk ‘geenszins ondenkbaar’ dat AGF de verloren miljoenen op de persoon De Witte zelf zal trachten te verhalen, nu er in de vennootschap GS – na verkoop aan de Hakenberg Groep – nog maar enkele honderdduizenden guldens aanwezig zijn.
Porsche
In het kort komt het conflict tussen het Belgische AGF/De Schelde en het Nederlandse volmachtbedrijf GS Verzekeringen en diens directeur Wim de Witte hier op neer: de verzekeraar meent dat De Witte met GS op kosten van AGF grof geld heeft verdiend aan de in korte tijd snel oplopende productie van met name veel te goedkope autoverzekeringen.
Als voorbeeld noemt AGF tijdens het kort geding een Porsche 911 die bij het Nijmeegse volmachtbedrijf WA-verzekerd was voor f 140 per jaar (inclusief pechhulp), terwijl de pechhulp alleen al f 50 kostte. Ferrari’s konden volgens AGF bij GS volledige cascodekking krijgen voor f 1.000 per jaar.
De Belgische verzekeraar beweert als gevolg daarvan nu met een miljoenenverlies te zitten. De Witte bestrijdt echter dat de premie te laag was en meent bovendien dat AGF te allen tijde akkoord is gegaan met de marktbenadering van GS. Hij wordt hierin ondersteund door de voormalig -inmiddels ontslagen- wettelijk vertegenwoordiger van AGF zelf.
Een Porsche 911 kon bij GS WA-verzekerd worden voor f 140, inclusief pechhulp.

Reageer op dit artikel